Trending News

Blog Post

8 สิงหาคม วันแมวสากล (International Cat Day)
สัตว์เลี้ยง

8 สิงหาคม วันแมวสากล (International Cat Day) 

วันแมวสากล (International Cat Day) เป็นวันสำคัญซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี
กำหนดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2002 โดยกองทุนระหว่างประเทศเพื่อสวัสดิการสัตว์ (International Fund for Animal Welfare) 
เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้เกี่ยวกับแมว และเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและพิทักษ์รักษาแมว

8 สิงหาคม วันแมวสากล (International Cat Day)

บางประเทศเรียกวันแมวสากลว่า วันแมวโลก (World Cat Day) และวันแมวสากลได้แพร่หลายไปทั่วโลกนับแต่ริเริ่มเป็นต้นมา
แม้ประเทศส่วนใหญ่จะถือวันที่ 8 สิงหาคม เป็นวันแมวสากล แต่รัสเซียมีวันแมวแห่งชาติ (National Cat Day) ในวันที่ 1 มีนาคม
ส่วนสหรัฐมีทั้งวันแมวสากล และวันแมวแห่งชาติในวันที่ 29 ตุลาคม

8 สิงหาคม วันแมวสากล (International Cat Day)

นอกจากวันแมวสากลนี้ ยังมีวันสำคัญเกี่ยวกับแมวในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ซึ่งริเริ่มในญี่ปุ่น ก่อนกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมเนื่องเพราะผู้คนส่งภาพและวิดีโอแมวต่อ ๆ กัน

8 สิงหาคม วันแมวสากล (International Cat Day)

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved