Trending News

Blog Post

ฤกษ์แต่งงาน 2565 ฤกษ์จดทะเบียนสมรส เดือนกันยายน
ปาฏิหาริย์-ความเชื่อ

ฤกษ์แต่งงาน 2565 ฤกษ์จดทะเบียนสมรส เดือนกันยายน 

ฤกษ์แต่งงาน หรือ ฤกษ์จดทะเบียนสมรส สำหรับ ฤกษ์ดีเดือนกันยายน เหมาะกับคู่รัก คู่ครองที่คบหาดูใจกันมานานแล้ว อยากหา ฤกษ์ดี วันเหมาะๆ ที่จะได้ใช้ชีวิตคู่ให้ราบรื่น ด้วยการ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ฤกษ์งามยามดี หรือ ฤกษ์มงคลเดือนกันยายน นี้ เราคัดไว้ให้คุณแล้ว เหมาะกับ แต่งงาน และ จดทะเบียนสมรส ได้แก่

ฤกษ์แต่งงาน 2565 ฤกษ์จดทะเบียนสมรส เดือนกันยายน

ฤกษ์ดี เดือนกันยายน 2565 สำหรับเดือนกันยายนนี้ ฤกษ์มงคลสมรส หรือ ฤกษ์เข้าห้องหอ มีวันที่ดีที่สุดในเดือนนี้ มีเพียง 8 วัน เท่านั้นค่ะ ตามหลักโหราศาสตร์แล้ว พิธีนี้ ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ฤกษ์มงคล เป็นคนดูให้อีกครั้ง ดูด้วยดวงวันเดือนปีเกิดของทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาว จะได้ ฤกษ์งามยามดี ที่ดีที่สุดค่ะ 

ฤกษ์ดี กันยายน ฤกษ์มงคลสมรส ฤกษ์แต่งงาน 2565 ฤกษ์จดทะเบียนสมรส เดือนกันยายน

ฤกษ์แต่งงาน 2565 ฤกษ์จดทะเบียนสมรส เดือนกันยายน

ฤกษ์แต่งงาน วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 

ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล ศุกรวาร(ศ) ภัทรปทมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2022

ฤกษ์แต่งงาน วันจันทร์ที่ 5  กันยายน 2565

ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล จันทรวาร(จ) ภัทรปทมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2022

ฤกษ์แต่งงาน วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล ชีววาร(ช) ภัทรปทมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2022

ฤกษ์แต่งงาน วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล โสรวาร(ส) ภัทรปทมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2022

ฤกษ์แต่งงาน วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

ตรงกับวันพุธ แรม 4 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล วุธวาร(ว) ภัทรปทมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2022

ฤกษ์แต่งงาน วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565

ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล อาทิจวาร(อ) ภัทรปทมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2022

ฤกษ์แต่งงาน วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565

ตรงกับวันอังคาร แรม 10 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล ภุมวาร(ภ) ภัทรปทมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2022

ฤกษ์แต่งงาน วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 

ตรงกับวันเสาร์ แรม 14 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล โสรวาร(ส) ภัทรปทมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2022

ปฏิทินกันยายน ฤกษ์ดีกันยายน ฤกษ์มงคล แต่งงาน ฤกษ์แต่งงาน 2565 ฤกษ์จดทะเบียนสมรส เดือนกันยายน

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved