Trending News

Blog Post

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม และ ประวัติวันแม่
ปาฏิหาริย์-ความเชื่อ

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม และ ประวัติวันแม่ 

เปิด ประวัติวันแม่ หรือ ประวัติวันแม่แห่งชาติ วันแม่ในประเทศไทยมีต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยไหน วันแม่แห่งชาติมีมานานหรือยัง และทำไมต้องใช้ ดอกมะลิ เป็น สัญลักษณ์วันแม่ ไปหาคำตอบและรู้ประวัติวันแม่แห่งชาติพร้อมกันค่ะ

วันแม่แห่งชาติ ของประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการกำหนดวันแม่แห่งชาติในวันที่แตกต่างกันไป และมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ วันแม่ที่เคยใช้ ก็มีวันที่ 10 มีนาคม 15 เมษายน 4 ตุลาคม และ 12 สิงหาคม ของทุกปี

ประวัติวันแม่ ประวัติวันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

ประวัติวันแม่แห่งชาติ

ประวัติวันแม่ หรือ วันแม่แห่งชาติ ถูกจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ในปีถัดมาช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ ช่วงนั้นต้องงดจัดไป และเมื่อสงครามสงบลง หลายๆ หน่วยงานก็พยายามจัดให้มีวันแม่เกิดขึ้นมาอีกครั้ง แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปอีกหลายครั้ง

ต่อมา วันแม่ ที่รัฐบาลรับรอง ก็คือวันที่ 15 เมษายน 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงในอีกหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติที่รับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น

จนกระทั่ง พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ กำหนดวันแม่ขึ้นมาใหม่ เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม เป็น วันแม่แห่งชาติ

ประวัติวันแม่ วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม และ ประวัติวันแม่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน

2. จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวันแม่ เช่น นิทรรศการ

3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำบุญใส่บาตร อุทิศส่วนกุศล เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่

4. กิจกรรมครอบครัว นำพวงมาลัย ดอกมะลิ ไปกราบขอพรจากแม่

ดอกมะลิ สัญลักษ์วันแม่แห่งชาติ

หลังจากมีการกำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคม เป็น วันแม่แห่งชาติ แล้วรัฐบาลไทยก็ได้กำหนดให้มีดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ ก็คือ ดอกมะลิ เพราะดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมได้ไกลและหอมนาน อีกทั้งดอกมะลิยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี สำหรับความหมายของ ดอกมะลิกับวันแม่ ก็คือ ดอกมะลิมีสีขาวเปรียบเทียบกับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลาย และเป็นดอกไม้ที่ได้รับความปรารถนาดีเป็นที่รักและคิดถึงของคนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นสือแทนความกตัญญูอีกด้วย

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2565

“พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ จะหาใครมาเทียบยากจักหา

ประพฤติดีด้วยใจกายวาจา ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน”

คำขวัญวันแม่ กิจกรรมวันแม่ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม และ ประวัติวันแม่

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved