Trending News

Blog Post

เลขทะเบียนรถมงคลตามวันเกิดของผู้ขับขี่ เลขคู่ไหนดีใช้แล้วปัง 2565
ปาฏิหาริย์-ความเชื่อ

เลขทะเบียนรถมงคลตามวันเกิดของผู้ขับขี่ เลขคู่ไหนดีใช้แล้วปัง 2565 

เลขทะเบียนรถมงคลตามวันเกิดของผู้ขับขี่ เลขคู่ไหนดีใช้แล้วปัง 2565 ไปติดตามกันเลย

เลขทะเบียนรถมงคลตามวันเกิดของผู้ขับขี่ เลขคู่ไหนดีใช้แล้วปัง 2565

ศาสตร์ด้านตัวเลขนั้น มีอยู่มากมาย ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หรือแม้เเต่เลขทะเบียนรถก็ตาม ซึ่งมีความเชื่อเรื่องตัวเลขตัวเลขนั้นส่งเสริมทั้งด้าน การงาน การเงิน โชคภาล ความรัก ซึ่งสำหรับทางเราด้านผลรวมตัวเลขไหนใช้แล้วปัง มาฝากกันครับ

เลขทะเบียนรถมงคลตามวันเกิดของผู้ขับขี่ เลขคู่ไหนดีใช้แล้วปัง 2565

 

คนเกิดวันจันทร์

เลขทะเบียนรถมงคล : 2 , 6

เลขทะเบียนรถกาลกิณี : 1 , 5

อักษรทะเบียนรถมงคล : ก , ข , ค , ฆ , ง

อักษรกาลกิณีทะเบียนรถมงคล : อ

ตัวเลขสุดท้ายของทะเบียนรถห้ามเป็นเลข : 1

คนเกิดวันอังคาร

เลขทะเบียนรถมงคล : 1 , 3

เลขทะเบียนรถกาลกิณี : 2

อักษรทะเบียนรถมงคล : จ , ฉ , ช , ซ , ฌ , ญ

อักษรกาลกิณีทะเบียนรถมงคล :  ก , ข , ค , ฆ , ง

ตัวเลขสุดท้ายของทะเบียนรถห้ามเป็นเลข : 3

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)

เลขทะเบียนรถมงคล : 4 , 2

เลขทะเบียนรถกาลกิณี : 3 , 8

อักษรทะเบียนรถมงคล : ฎ , ฎ , ฐ , ท , ฒ , ณ

อักษรกาลกิณีทะเบียนรถมงคล :  จ , ฉ , ช , ซ , ฌ , ญ

ตัวเลขสุดท้ายของทะเบียนรถห้ามเป็นเลข : 3

คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)

เลขทะเบียนรถมงคล : 8 , 7

เลขทะเบียนรถกาลกิณี : 4 , 5

อักษรทะเบียนรถมงคล : ย , ม , ร , ล , ว

อักษรกาลกิณีทะเบียนรถมงคล :  บ , ป , ผ , ฝ , พ , ฟ , ภ , ม

ตัวเลขสุดท้ายของทะเบียนรถห้ามเป็นเลข : 3 , 5

คนเกิดวันพฤหัสบดี

เลขทะเบียนรถมงคล : 5 , 4

เลขทะเบียนรถกาลกิณี : 7

อักษรทะเบียนรถมงคล : บ , ป , ผ , ฝ , พ , ฟ , ภ , ม

อักษรกาลกิณีทะเบียนรถมงคล :  ด , ต , ถ , ท , ธ , น

ตัวเลขสุดท้ายของทะเบียนรถห้ามเป็นเลข : 7

คนเกิดวันศุกร์

เลขทะเบียนรถมงคล : 6 , 5

เลขทะเบียนรถกาลกิณี : 7 , 8

อักษรทะเบียนรถมงคล : ศ , ษ , ส , ห , ฬ , ฮ

อักษรกาลกิณีทะเบียนรถมงคล :  ย , ร , ล , ว

ตัวเลขสุดท้ายของทะเบียนรถห้ามเป็นเลข : 8

คนเกิดวันเสาร์

เลขทะเบียนรถมงคล : 7 , 3

เลขทะเบียนรถกาลกิณี : 4 , 6

อักษรทะเบียนรถมงคล : ด , ต , ถ , ท , ธ , น

อักษรกาลกิณีทะเบียนรถมงคล :  ฎ , ฏ , ฐ , ฑ

ตัวเลขสุดท้ายของทะเบียนรถห้ามเป็นเลข : 4

คนเกิดวันอาทิตย์

เลขทะเบียนรถมงคล : 1 , 8

เลขทะเบียนรถกาลกิณี : 3 , 6

อักษรทะเบียนรถมงคล : อ

อักษรกาลกิณีทะเบียนรถมงคล :  ศ , ษ , ส , ห , ฬ , ฮ

ตัวเลขสุดท้ายของทะเบียนรถห้ามเป็นเลข : 6

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved