Trending News

Blog Post

วันสารทจีน กับ ข้อห้ามวันสารทจีน มีอะไรบ้าง
ปาฏิหาริย์-ความเชื่อ

วันสารทจีน กับ ข้อห้ามวันสารทจีน มีอะไรบ้าง 

ข้อห้ามวันสารทจีน เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยนะค่ะ ข้อห้ามทำวันสารทจีน มีอะไรบ้าง เนื่องจาก วันสารทจีน เป็นประเพณีจีน เป็นความเชื่อของคนจีน ที่เชื่อกันว่า เป็นวันที่ประตูนรกเปิด ในวันสารทจีน 2565 

วันสารทจีน หรือ เทศกาลสารทจีน ในปีนี้ตรงกับ วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นวันที่ประตูนรกเปิด คนจีนจะมีพิธีกรรม ไหว้เจ้าที่ หรือ ไหว้บรรพบุรุษ และ ไหว้สัมภเวสี หรือ ไหว้ผี ในวันนี้นั่นเอง 

ข้อห้ามวันสารทจีน วันสารทจีน กับ ข้อห้ามวันสารทจีน มีอะไรบ้าง

วันสารทจีนห้ามทำอะไรบ้าง ความเชื่อนี้ก็เป็น ความเชื่อโบราณ ที่บอกกันว่า ห้ามทำในวันสารทจีน เป็น ข้อห้ามวันสารทจีน หลักๆ เลยก็คือห้ามทำการมงคลในเดือนนี้ เพราะเชื่อกันว่าเป็นเดือนที่แรง หากทำการมงคลจะทำให้มีอุปสรรค เนื่องจากเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิด นี่ก็คือความเชื่อเท่านั้น ไปดู ข้อห้ามวันสารทจีน กันค่ะว่ามีอะไรบ้าง

วันสารทจีน กับ ข้อห้ามวันสารทจีน มีอะไรบ้าง

ข้อห้ามวันสารทจีนมีอะไรบ้าง

เปิด ความเชื่อจีนโบราณ กับ ความเชื่อวันสารทจีน มีอะไรบ้างที่ ห้ามทำวันสารทจีน ไปดู ข้อห้ามวันสารทจีน กันค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง

ห้ามทำวันสารทจีน ก็คือ เดือนนี้จะไม่แต่งงาน

ห้ามทำวันสารทจีน ก็คือ เดือนนี้อย่าเดินทางบ่อย

ห้ามทำวันสารทจีน ก็คือ เดือนนี้ ห้ามซื้อบ้าน ห้ามย้ายบ้าน ห้ามทำธุรกิจก่อสร้าง ห้ามเริ่มต้นธุรกิจในเดือนนี้

ห้ามทำวันสารทจีน ก็คือ เดือนนี้ อย่าอยู่นอกบ้านในเวลากลางคืน

ห้ามทำวันสารทจีน ก็คือ เดือนนี้ อย่าเล่นน้ำในเวลากลางคืน ห้ามตากผ้าเปียกในเวลากลางคืน

ห้ามทำวันสารทจีน ก็คือ เดือนนี้ ห้ามหวีผมในเวลากลางคืน

ห้ามทำวันสารทจีน ก็คือ เดือนนี้ อย่าฉลองวันเกิดในเวลากลางคืน

ห้ามทำวันสารทจีน ก็คือ เดือนนี้ อย่าถ่ายรูปในเวลากลางคืน

ห้ามทำวันสารทจีน ก็คือ เดือนนี้ ห้ามพูดคำว่า ผี 

ห้ามทำวันสารทจีน ก็คือ เดือนนี้ ห้ามเหยียบธนบัตร หรือ กระดาษทอง เพราะเป็นเครื่องเซ่นไหว้วิญญาณ

ห้ามทำวันสารทจีน ก็คือ เดือนนี้ อย่าตีไหล่คนอื่น ห้ามลูบไหล่เป็นอันขาด

ห้ามทำวันสารทจีน ก็คือ เดือนนี้ เวลากลางคืนได้ยินเสียงแปลกๆ ห้ามหันหลังกลับไปดู 

ห้ามทำวันสารทจีน วันสารทจีน กับ ข้อห้ามวันสารทจีน มีอะไรบ้าง

และนี่คือความเชื่อโบราณ เกี่ยวกับ วันสารทจีน เท่านั้น เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยนะค่ะ

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved