Trending News

Blog Post

5 สิ่งมงคลไว้รถ เพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยทุกการเดินทาง
ปาฏิหาริย์-ความเชื่อ

5 สิ่งมงคลไว้รถ เพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยทุกการเดินทาง 

5 สิ่งมงคลไว้รถ เพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยทุกการเดินทาง

5 สิ่งมงคลในไว้รถ เพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยทุกการเดินทาง

สิ่งของมงคลที่ต้องมีติดรถ เพื่อช่วยเสริมสิริมงคลและทำให้ทุกๆการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย ถึงแม้ว่าเรื่องโชคลาภเป็นอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ แต่ว่ามีผลทางใจช่วยให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งสำหรับวันนี้เราจะมาเเนะนำ 5 สิ่งมงคลที่คุณค่านำมาบูชาไว้ในรถยนต์กันครับ

 

1.หลวงปู่ทวด

5 สิ่งมงคลในไว้รถ เพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยทุกการเดินทาง

หลวงปู่ทวด สิ่งของมงคลอันดับต้นๆที่ต้องมีติดหน้ารถแทบทุกคัน เพราะบ่อยครั้งที่นักเดินทางประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางรถที่มีองค์หลวงปู่ทวดห้อยหน้ารถ มีตำนานและเรื่องเล่าจากบุคคลที่มีตัวตนในสังคมถึงพุทธคุณ “แคล้วคลาด” ก่อนออกเดินทางหรือเมื่อกล้ำกลายเข้าสู่ภัยอันตราย ให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา” แล้วก็ระลึกถึงคุณพระ เป็นการขอพรบารมีให้ท่านคุ้มครอง ซึ่งมีคติความเชื่อสืบกันต่อมาว่า “อานุภาพแห่งพระคาถานี้ ประมาณมิได้เลย ภาวนาก่อนออกเดินทาง เป็นแคล้วคลาดปลอดภัย ภัยอันตรายไม่กล้ำกลาย”

2. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

5 สิ่งมงคลในไว้รถ เพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยทุกการเดินทาง

มีพุทธคุณเด่นในด้านเมตตา ค้าขาย และแคล้วคลาดปลอดภัยที่ต้องมีติดหน้ารถ โดยก่อนออกเดินทางหรือเมื่อกล้ำกลายเข้าสู่ภัยอันตราย ให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “นโม พุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ มะอะอุ อิสวาสุอาปามะจุปะ ทีมะสังอังคุ สังวิธาปุกะยะปะ สะทะวิปิปปะสะอุ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะ อัง อิติอะระหังพุทธังสรณังคัจฉามิ อิติอะระหังธัมมังสะระณังคัจฉามิ อิติอะระอังสังฆังสะระณังคัจฉามิ ติติอุนิ จิเจรุนิจิตตัง เจตะสิกัง รูปังนิพพานัง นามะรูปังทุกขัง นามะรูปังอนิจจัง นามะรูปังอนัตตา อะยังอัตตะพาโว อสุจิ อสุภัง อะระหังหะรินังหัคคะตา สัมมาสัมพุทโธ พุทธสังมิ มังคะลังโวเจติ อิติอะระหัง อะระหังพุทโธ นโมพุทธายะ”

3. พระสีวลี ลีเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

5 สิ่งมงคลในไว้รถ เพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยทุกการเดินทาง

 

เหมาะสมสำหรับรถยนต์ที่ทำการค้า หรือติดต่อธุระกิจ จะพบแต่ความร่ำรวยอย่างรวดเร็ว และมีกินมีใช้ไม่ขาด โดยก่อนออกเดินทาง ให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “สีวะลี มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ สิวสีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ ” เชื่อว่า จะทำให้เกิดลาภร่ำรวยในการค้าขาย สะดวกในเรื่องธุรกิจติดต่อศัตรูหมู่มารที่มุ่งร้าย จะกลับกลายเป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติเป็นสิริมงคลชีวิตตลอดไป

4. ท้าวเวสสุวรรณ

5 สิ่งมงคลในไว้รถ เพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยทุกการเดินทาง

มีความเชื่อกันว่า รถยนต์ที่บูชาท้าวเวสสุวรรณ จะบังเกิดป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ป้องกันภูติ ผีวิญญาณต่างๆไม่กล้ามาทำอันตรายใดๆให้กับคนในรถและยังเสริมโชคลาภมากมาย ร่ำรวยเงินทอง โดยก่อนออกเดินทาง ให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “ อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ สาธุ… ลูกชื่อ…… นามสกุล…….อาศัยอยู่บ้านเลขที่……… ขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และกราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการ กราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้ เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูกๆและครอบครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆและครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ”

5. แม่ย่านาง คุ้มครองปกป้องกันภัย ให้แก่พาหนะ

5 สิ่งมงคลในไว้รถ เพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยทุกการเดินทาง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเคารพนับถือว่าคอยคุ้มครองปกป้องกันภัยใน รถยนต์ เชื่อว่าสิงสถิตอยู่ในรถยนต์จะช่วยคุ้มครองปกป้องกันภัย

สามารถอ่านวิธีการรายละเอียดได้ต่อที่ ไหว้แม่ย่านางรถ อย่างไรให้รวย และโชคดีทุกการเดินทาง

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved