Trending News

Blog Post

วิธีแก้บนเจ้าที่ วิธีแก้บนเจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก พร้อม คาถาแก้บนเจ้าที่
ปาฏิหาริย์-ความเชื่อ

วิธีแก้บนเจ้าที่ วิธีแก้บนเจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก พร้อม คาถาแก้บนเจ้าที่ 

เปิด วิธีแก้บนเจ้าที่ หลายคนมี ความเชื่อ กันว่าการ ไหว้เจ้าที่ เป็นการขอโชคลาภ คนทำมาค้าขายส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเรื่องการ ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เพราะเชื่อกันว่าหากเรา ไหว้บูชาเจ้าที่ ให้อยู่ดีกินดีแล้ว จะส่งผลให้ตัวเองนั้นประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ขอเลยเกิดการ บนบานศาลกล่าว ไหว้เจ้าที่ หรือ บนเจ้าที่เจ้าทาง เอาไว้แล้วจำไม่ได้ก็มี ทำให้สิ่งที่ขอไม่เป็นผลสำเร็จ 

วันนี้ทีมข่าวไทยนิวส์ออนไลน์ มี วิธีแก้บนเจ้าที่เจ้าทาง เป็น วิธีแก้บน แบบพื้นฐานหากจำไม่ได้ว่าเคยบนบานศาลกล่าวเอาไว้ด้วยสิ่งใด ลองไปดู วิธีแก้บนเจ้าที่ กันค่ะ

วิธีแก้บนเจ้าที่ วิธีแก้บนเจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก พร้อม คาถาแก้บนเจ้าที่

วิธีแก้บนเจ้าที่ 

 1. ให้จุดเทียน ซ้าย และ ขวา 
 2. ให้ จุดธูป 16 ดอก ลงในกระถางไหว้
 3. เตรียมของไหว้ให้พร้อมด้วยนะคะ 

ของไหว้แก้บนเจ้าที่

เราบนอะไรไว้ก็แก้บนด้วยสิ่งของนั้น ถ้าหากว่าจำไม่ได้จริงๆ ว่าเคยบนบานศาลกล่าวอะไรไว้ ก็ให้เตรียม ของไหว้แก้บนเจ้าที่เจ้าทาง ก็คือ

 1. น้ำชา 
 2. น้ำเปล่า 
 3. ผลไม้ 
 4. เหล้า 
 5. พวงมาลัย 
 6. ดอกไม้ 
 7. หมาพลู 
 8. บุหรี่ 

วิธีแก้บนเจ้าที่ วิธีแก้บนเจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก คาถาแก้บนเจ้าที่ ไหว้เจ้าที่ ผลไม้แก้บนเจ้าที่

วิธีแก้บนเจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก

หากเป็นการแก้บนเจ้าที่ ให้ จุดธูป 16 ดอก

คาถาแก้บนเจ้าที่

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคาพระภุมมะเทวา ขะมามิหัง (3 จบ)

เสร็จแล้วท่องตามด้วย นะโม 3 จบ

เจ้าที่ เทวดานัง ปิยะสุตวา มหาลาโภ ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตาศรีทาสุตถี พระวันตุเมฯ ขอบารมี พระภูมิเจ้าที่เจ้าทาง บัดนี้ข้าพเจ้า (ให้ชื่อ-นามสกุล) ขอจุดธูปเพื่อสักการะเทพ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน สิ่งที่ข้าพเจ้าได้บนบานศาลกล่าวเอาไว้ บัดนี้ข้าพเจ้านำของไหว้มาเพื่อแก้บนในสิ่งที่ขอแล้ว ขอเจ้าที่จงรับเครื่องไหว้ผลไม้บูชาในครั้งนี้ด้วยเทอญ.

ของไหว้เจ้าที่กินได้หรือไม่

ของไหว้เจ้าที่อยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละบุคคล แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคล ถ้าคนที่ถือเรื่องต่างๆ ก็ไม่ควรกิน หากไม่ได้ถืออะไรมากมาย หลังธูปหมดดอกแล้วก็สามารถ ลาของไหว้เจ้าที่ มากินได้ 

วิธีแก้บนเจ้าที่ วิธีแก้บนเจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก พร้อม คาถาแก้บนเจ้าที่

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved