Trending News

Blog Post

วิธีขอขมากรรมแม่ ขอขมาแม่ ต้องใช้อะไรบ้าง ทำแล้วดีกับชีวิต
ปาฏิหาริย์-ความเชื่อ

วิธีขอขมากรรมแม่ ขอขมาแม่ ต้องใช้อะไรบ้าง ทำแล้วดีกับชีวิต 

วิธีขอขมากรรมแม่ เป็นวิธีโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และเป็น วิธีขอขมากรรมพ่อแม่ ที่ง่ายที่สุด ขอขมาแม่ต้องใช้อะไรบ้าง และ ฤกษ์ดีเหมาะแก่การขอขมาแม่ ก็คือใน วันแม่แห่งชาติ นี้ถือโอกาส ขอขมาแม่ผู้ให้กำเนิด ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ทำแล้วชีวิตจะมีแต่ความรุ่งเรือง

วิธีขอขมากรรมแม่ ขอขมาแม่ ต้องใช้อะไรบ้าง

คำขอขมาพ่อแม่ สั้นๆ

กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส 

ข้าพเจ้า (ให้เอ่ยชื่อ-นามสกุล) ที่เคยประมาทพลาดพลั้งทำผิดมาไปในชาตินี้ ตั้งแต่เกิดมา จนถึงปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้า (ให้เอ่ยชื่อ-นามสกุล) ได้สำนึกผิดแล้วในกรรมนั้น ขอให้คุณแม่ (ให้เอ่ยชื่อ-นามสกุล) อโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้า ในทุกๆ เรื่อง ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ด้วยเทอญ ข้าพเจ้าขอสัญญาว่านับจากนี้ไป ข้าพเจ้าจะทำความดี จะประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีขึ้น จะเป็นลูกที่ดีของคุณแม่ จะไม่ทำให้คุณแม่ต้องเสียใจ ที่ผิดพลาดไปในอดีต ลูกขอกราบขอโทษ ขอให้คุณแม่โปรดอโหสิกรรมให้ลูกคนนี้ด้วยเทอญ

ขอขมาแม่ ขอขมาพ่อแม่ วันแม่แห่งชาติ วิธีขอขมากรรมแม่ ขอขมาแม่ ต้องใช้อะไรบ้าง

ขอขมาแม่ที่ล่วงลับไปแล้ว

อิทัง เมมาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร 

กายกรรม วจีกรรม และ มโนกรรมนี้ ข้าพเจ้า(ให้เอ่ยชื่อ-นามสกุล) ขอขมากรรม แด่ดวงวิญญาณของคุณแม่ ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว อกุศลกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำกรรมล่วงเกินคุณแม่ของข้าพเจ้า ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยมโนกรรมก็ดี และจะโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี 

ขอด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมา กราบขอขมากรรมบิดามารดา ต่อหน้าพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ จงเป็นพละปัจจัยให้การขอขมากรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้ จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ สมดังความปรารถนาของข้าพเจ้าด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ แล้วกราบ 3 ครั้ง 

ขอขมาพ่อแม่ ไหว้แม่ที่เสียชีวิต วันแม่แห่งชาติ ขอขมากรรม วิธีขอขมากรรมแม่ ขอขมาแม่ ต้องใช้อะไรบ้าง

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved