Trending News

Blog Post

แคลิฟอร์เนีย-อิลลินอยส์ ประกาศภาวะฉุกเฉินฝีดาษลิง เมื่อวันจันทร์ (1 ส.ค.)
ต่างประเทศ

แคลิฟอร์เนีย-อิลลินอยส์ ประกาศภาวะฉุกเฉินฝีดาษลิง เมื่อวันจันทร์ (1 ส.ค.) 

แคลิฟอร์เนีย-อิลลินอยส์ ประกาศภาวะฉุกเฉินฝีดาษลิง เมื่อวันจันทร์ (1 ส.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น

แคลิฟอร์เนีย-อิลลินอยส์ ประกาศภาวะฉุกเฉินฝีดาษลิง เมื่อวันจันทร์ (1 ส.ค.)

แคลิฟอร์เนีย-อิลลินอยส์ ประกาศภาวะฉุกเฉินฝีดาษลิง เมื่อวันจันทร์ (1 ส.ค.)

ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐอิลลินอยส์ของสหรัฐ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคฝีดาษลิง เมื่อวันจันทร์ (1 ส.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อให้นำทรัพยากรต่างๆ มาใช้ควบคุมโรคดังกล่าวได้มากขึ้นกว่าภาวะปกติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัคซีน การสืบประวัติผู้ป่วย และมาตรการอื่นๆ

แคลิฟอร์เนีย-อิลลินอยส์ ประกาศภาวะฉุกเฉินฝีดาษลิง เมื่อวันจันทร์ (1 ส.ค.)

นายเกฟวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย กล่าวว่า "เราจะทำงานร่วมกับรัฐบาลกลางต่อไปในการหาวัคซีนเพิ่มเติมและสร้างการรับรู้ให้ประชาชนลดความเสี่ยง แต่ก็จะยืนหยัดกับชุมชนเพศหลากหลายในการต่อสู้กับอคติต่างๆ ด้วย" โรคฝีดาษลิงระลอกล่าสุดนี้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยกลุ่มชายรักชาย ขณะที่โรคฝีดาษลิงก็ถูกมองว่าเป็นโรคที่ติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ จึงทำให้คนเพศหลากหลาย

 

แคลิฟอร์เนีย-อิลลินอยส์ ประกาศภาวะฉุกเฉินฝีดาษลิง เมื่อวันจันทร์ (1 ส.ค.)

ข้อมูลจากศูนย์เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (ซีดีซี) สหรัฐ ระบุว่า รัฐที่มีผู้ป่วยสะสมโรคฝีดาษลิงมากที่สุด 3 รัฐ คือ นิวยอร์ก ที่ 1,390 ราย, แคลิฟอร์เนีย 827 ราย และอิลลินอยส์ 520 ราย

 

Cr :NBC News

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved