Trending News

Blog Post

ปฏิทิน เดือนสิงหาคม วันสำคัญ มีวันอะไรบ้าง
ปาฏิหาริย์-ความเชื่อ

ปฏิทิน เดือนสิงหาคม วันสำคัญ มีวันอะไรบ้าง 

วันสำคัญ เดือนสิงหาคม รวม ปฏิทินปี 2565 เป็น ปฏิทินเดือนสิงหาคม รวมไปถึง ปฏิทิน วันสำคัญ ภายในเดือนสิงหาคม จะมีวันอะไรบ้างนั้น เป็นวันหยุดด้วยหรือไม่ ไปเช็กดูค่ะ

วันสำคัญ ปฏิทิน เดือนสิงหาคม วันสำคัญ มีวันอะไรบ้าง

วันสำคัญเดือนสิงหาคม 2565 มีวันสําคัญอะไรบ้าง

วันสำคัญ วันสตรีไทย 

1 สิงหาคม วันสำคัญ วันสตรีไทย เป็นวันที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้สึก ความสามารถในการพัฒนาประเทศ 

วันสตรีไทย ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวิริยะอุตสาหะ ตรากตำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ และในปี 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี เป็น วันสตรีไทย และพระราชทานพระราชานุญาติให้ใช้ ดอกคัทลียา ควีนสิริกิติ์ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์วันสตรีไทย

วันสำคัญ เดือน สิงหาคม ปฏิทิน เดือนสิงหาคม วันสำคัญ มีวันอะไรบ้าง

วันสำคัญ วันสื่อสารแห่งชาติ

4 สิงหาคม วันสำคัญ วันสื่อสารแห่งชาติ เป็นวันรำลึกถึงความสำคัญวันสื่อสารแห่งประเทศไทย

วันสื่อสารแห่งชาติ ประวัติความเป็นมา ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2526 คณะกรรมการจัดงานปีการสื่อสารโลก พิจารณาเห็นว่าวันที่ 4 สิงหาคม 2426 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ทางพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา กรมไปรษณีย์ และ กรมโทรเลข ขึ้นในประเทศไทย

เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของกิจการสื่อสารของประเทศ และได้ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เป็นอธบดีผู้สำเร็๗ราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรก เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงมีแก่กิจการไปรษณีย์ไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2526 กำหนดให้ วันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวัน สื่อสารแห่งชาติ และจัดงาน วันสื่อสารแห่งชาติ ครั้งแรกได้จัดในปี พ.ศ. 2526 โดยจัดร่วมกับงาน ครบรอบ 100 ปี ของการสถาปนากรมไปรษณีย์โทรเลข และการเฉลิมฉลอง ปีการสื่อสารโลก ของสหประชาชาติด้วย

วันสำคัญ วันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

7 สิงหาคม วันสำคัญ วันรพี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายรพีพัฒศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่า "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เมื่อปี 2497 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวัน
สิ้นพระชนม์ วันที่ 7 สิงหาคม ของทุก จึงเป็น "วันรพี"

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายรพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิกฤทธิ์ พระบิดแห่งกฎหมายไทย ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาตลับ ทรง
เป็นต้นตระกูล "รพีพัฒน์" ประสติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417 ทรงเป็นพระราชโอรสรุ่นแรกที่เสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเมื่อ 2428 ทรงเข้าศึกษาชั้นมัธยมในกรุงลอนดอนเป็นเวลา 3 ปี ก่อนสอบเข้าเรียนนิติศาสตร์ที่สำนักไครส์เชิช มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ตั้งแต่พระชันษาเพียง 18 ปี และเรียนจบได้เกียรตินิยมภายในเวลา 3 ปี

ทรงประกอบพระกรณียกิจที่เป็นคุณประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อวงการกฎหมายไทยและศาลสถิตยุติธรรม ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ทรงปรับปรุงศาลยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทรงจัดตั้งศาลมณฑลและศาลจังหวัดทั่วประเทศ ทรงเป็นประธานกรรมการตรวจชำระประมวลกฎหมายของไทยฉบับแรก คือ กฎหมายอาญาฉบับ ร.ศ. 127 (พ.ศ.2451)

วันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ คือ Mother Day ซึ่งวันนี้ถือตามวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนรำลึกถึงพระคุณของแม่

วันสำคัญ วันสารทจีน

12 สิงหาคม สารทจีน 2565 หรือ วันสารทจีน ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม ตามปฏิทินจีนโบราณ เดือน 7 ถือเป็นเดือนสำคัญที่ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และยังเป็นเวลาที่ประตูนรกเปิดให้บรรดาภูตผีออกเร่ร่อนตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์ ชาวจีนจึงมีการเซ่นไหว้ด้วยของไหว้สารทจีน หลากความหมาย ที่ปฏิบัติสืบกันมาเนิ่นนานใน เทศกาลวันสารท

ทั้งนี้ ในรอบ 1 ปี คนจีนจะมีไหว้เจ้าใหญ่ 8 ครั้ง เรียกว่าไหว้ 8 เทศกาลโป๊ยโจ่ย การไหว้เจ้า สารทจีน หรือ วันสารทจีน ถือเป็นการไหว้ครั้งที่ 5 ตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ซึ่งถือกันว่าเป็นเดือนผี เป็นเดือนที่ประตูนรกปิด-เปิดให้ผีทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้ 

วันสำคัญ วันสันติภาพไทย

16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย ร่วมเชิดชูวีรบุรุษผู้คืนสันติภาพสู่ประเทศไทย

งานรำลึกขบวนการเสรีไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการ คุณงามความดีอันแสนยิ่งใหญ่ของขบวนการเสรีไทย ในวันที่ 16 สิงหาคม ของทุกปี จึงได้มีการจัดงานวันสันติภาพไทย อีกนัยหนึ่งคือ เพื่อไม่ให้เรื่องราวสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยกลืนหายไปกับกาลเวลา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ประชาชน รวมไปถึงเยาวชนรุ่นหลัง มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่นอยู่ร่วมกันด้วยความสันติ มีความเอื้ออาทรต่อกันและกัน

วันสำคัญ วันยกย่องแมวดำ

17 สิงหาคม วันยกย่องแมวดำ (Black Cat Appreciation Day) วันพิเศษที่อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของแมวดำ และให้ความสำคัญกับพวกมันเช่นเดียวกับแมวสีอื่น ๆ

ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ 17 สิงหาคม ของทุกปี จึงถูกกำหนดขึ้นให้เป็นวันสำคัญ "วันยกย่องแมวดำ" (Black Cat Appreciation Day) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้คนตระหนักเห็นถึงคุณค่าของแมวดำ และให้ความสำคัญกับพวกมันเช่นเดียวกับแมวสีอื่น ๆ หรือหากมีความคิดจะไปรับแมวมาเลี้ยง ก็อย่าปฏิเสธแมวดำเพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอก หรือหวาดกลัวไปตามความเชื่อ เพราะบางทีพวกมันอาจจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนพิเศษอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยก็เป็นได้

วันสำคัญ วันวิทยาศาสตร์

18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์ เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

วันสำคัญ วันสุนัขโลก

26 สิงหาคม วันสุนัขโลก (International Dog Day) มาร่วมฉลองไปกับสุนัขแสนรัก เพื่อนแสนรู้ผู้ซื่อสัตย์ของมนุษย์ไปพร้อมกัน

สำหรับ "วันสุนัขโลก" (International Dog Day) หรือวันสุนัขแห่งชาติ (National Dog Day) ที่พร้อมให้คนรักสุนัขมาร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมกับเจ้าตูบแสนรักในวันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปี

สำหรับวันสุนัขโลกถูกจัดตั้งครั้งแรกในสหรัฐฯ เมื่อปี 2547 โดย คอลลีน เพจ (Colleen Paige) ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ทุก ๆ คนได้ร่วมกันเฉลิมฉลองให้กับเจ้าตูบแสนรัก พร้อมตระหนักถึงความเสียสละของเพื่อนสี่ขาทั้งหลายที่ได้อุทิศตัวทำงานเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นค้นหาระเบิด ตรวจค้นยาเสพติด ช่วยนำทางคนพิการ หรือแม้แต่การช่วยคุมฝูงสัตว์ เรียกว่าสุนัขเป็นเพื่อนแสนรู้ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์มาช้านานทีเดียว

ปฏิทิน เดือนสิงหาคม วันสำคัญ มีวันอะไรบ้าง

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved