Trending News

Blog Post

ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวดล่าสุด 16/4/65 ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดนี้ 16 เมษายน 2565
หวย ธกส.

ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวดล่าสุด 16/4/65 ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดนี้ 16 เมษายน 2565 

ตรวจผลรางวัลล่าสุด หวย ธ.ก.ส.16/4/65 สลาก ธ.ก.ส. ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 26 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 35 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 20 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 8 และ สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 32 หวย ธ.ก.ส.ประจำวันที่ 16 เมษายน 2565 ตรวจผลสลาก ธ.ก.ส. เลขเด็ด16/4/65

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวดล่าสุด 16/4/65 ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดนี้ 16 เมษายน 2565

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 3  RR 3539186

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4   ฝ6 3539186

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5   คQ 3539186

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6   ฉP 3539186

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 10,000 บาท

3539186

รางวัลที่ 2

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. เกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 5,000 บาท

4481936  2782144  0782835

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 10 บาท

624  012

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 90 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และ รางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

5461

รางวัลที่ 3

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. เกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 5,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท

8185736  0061757  2175805  9971528  3944553

0779390  2650985  2866970  2563699  4664579 

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวดล่าสุด 16/4/65 ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดนี้ 16 เมษายน 2565

รางวัลที่ 4

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. เกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 1,000 บาท

2343801  3978002  1307854  4193469  6159159

8678271  1123966  9451337  6172206  9957450

2873227  5960577  9151440  8026946  4105583

2109148  9763256  6557274  7972550  1760362

รางวัลที่ 5

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. เกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 500 บาท

8517659  6327675  7707233  4273240  2373257

6286722  8143423  2159306  8980797  6485101

5633512  6430848  6014350  1148544  1986085

5573981  4680047  3905889  3630150  0964277

2113629  8046383  5958536  6418208  4952960

4263485  6241187  5263132  8481717  5240611

4862594  0110135  4859255  5925028  4966729

6806371  5265948  1919538  4078779  1221030

5397221  6674527  8967306  5253774  0143375

2411766  7258363  2626686  0013210  1679177

0441809  1560084  7967029  3900814  5081680

2131265  3131399  1823980  1363546  6974966

4805725  7937322  7204341  7724665  4634122

5004194  4974490  7004791  8325431  8929257

2782371  9479041  5071070  6951185  6334910

1713179  1218975  3813533  3574221  2974262

0132774  9952719  8204303  8654613  2532541

9380767  5882792  6148869  8646777  9527317

4667627  2583324  7826657  4826524  1297506

0971843  2420601  2344114  1740398  5018546

สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000,0000 บาท จำนวน 1 รางวัล ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม โดยใช้เลขท้าย 4 หลักของรางวัลที่ 1

ภกฅอ 9186

ทั้งนี้ *** โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ***

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved