Trending News

Blog Post

11 ชาติ ร่วมแข่งขัน กีฬาโบว์ลิ่ง คนพิการนานาชาติ
กีฬา

11 ชาติ ร่วมแข่งขัน กีฬาโบว์ลิ่ง คนพิการนานาชาติ 

Thailand Open Para Bowling Championship 2022 จัดแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการนานาชาติ ส่งเสริมให้นักกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการในประเทศไทยได้ลงแข่งขันระดับนานาชาติ

Thailand Open Para Bowling Championship 2022 จัดพิธีเปิดการจัดแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการนานาชาติ รวมทั้งหมด 11 ชาติ ประกอบด้วย บรูไน, ไทเป, สาธารณรัฐเชค, ฮ่องกง, อินเดีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และไทย ที่ ชั้น 5 สนามโบว์ลิ่งบูล โอ รีธีม แอนด์โบวล์ สยามพารากอน เมื่อวันก่อน

 

11 ชาติ ร่วมแข่งขัน กีฬาโบว์ลิ่ง คนพิการนานาชาติ

 

11 ชาติ ร่วมแข่งขัน กีฬาโบว์ลิ่ง คนพิการนานาชาติ

 

11 ชาติ ร่วมแข่งขัน กีฬาโบว์ลิ่ง คนพิการนานาชาติ

 

11 ชาติ ร่วมแข่งขัน กีฬาโบว์ลิ่ง คนพิการนานาชาติ

 

11 ชาติ ร่วมแข่งขัน กีฬาโบว์ลิ่ง คนพิการนานาชาติ

 

ภายในงาน มี นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,  Mr. Georqe Tan ประธานสหพันธ์กีฬาโบว์ลิ่งคนพิการนานาชาติ, คุณปุณณิกา เพ็ญสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการไทย, นายไมตรี คงเรือง เลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ, ดร.วันดี โตสุวรรณ เลขาธิการสหพันธ์กีฬาอาเซียน ADSF และ คุณบุญยาม เสาจันทร์ ประธานอนุกรรมการกีฬาโบว์ลิ่ง สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงานการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

 

11 ชาติ ร่วมแข่งขัน กีฬาโบว์ลิ่ง คนพิการนานาชาติ

 

11 ชาติ ร่วมแข่งขัน กีฬาโบว์ลิ่ง คนพิการนานาชาติ

 

11 ชาติ ร่วมแข่งขัน กีฬาโบว์ลิ่ง คนพิการนานาชาติ

 

11 ชาติ ร่วมแข่งขัน กีฬาโบว์ลิ่ง คนพิการนานาชาติ

 

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือส่งเสริมให้นักกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการในประเทศไทยได้ลงแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนากีฬาโบว์ลิ่งคนพิการในประเทศไทย โดยส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภทความพิการ คือ นักกีฬาพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว และ นักกีฬาพิการทางสายตา รวมทั้งสิ้น 24 คน

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved