Trending News

Blog Post

เผยประโยชน์​ สรรพคุณและวิธีการปลูก”ใบบัวบก”หลังราคาพุ่ง
เกษตรยั่งยืน

เผยประโยชน์​ สรรพคุณและวิธีการปลูก”ใบบัวบก”หลังราคาพุ่ง 

เรียกได้ว่าช่วงนี้สถานะการราคาสินค้าทางการเกษตรพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใบบัวบกที่ราคาขยับขึ้นสูงถึง 4 เท่า จากปกติราคาจะอยู่ที่ 15 บาทต่อกิโลกรัม แต่ช่วงนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากมีปัจจัยในเรื่องของต้นทุนและความเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น เราจึงเล็งเห็นโอกาสและได้รวบรวมข้อมูลว่าใบบัวบกนั้นมีสรรพคุณอะไรบ้าง และวิธีการใบบัวบกนั้นมีขั้นตอนอย่างไร

เผยประโยชน์​ สรรพคุณและวิธีการ”ใบบัวบก”หลังาคาพุ่ง

ประโยชน์ของใบบัวบก

1.บัวบกเป็นพืชที่มีแคลเซียมในระดับปานกลางถึงสูง แต่มีระดับสารออกซาเลตที่เป็นอันตรายต่อร่างกายในปริมาณต่ำ

2.ใบบัวบกช่วยคืนความอ่อนเยาว์ ย้อนอายุและวัย

3.ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ

4.ช่วยเสริมสร้างและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสติน

5.มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยต่อต้านการเสื่อมของเซลล์ต่าง ๆในร่างกาย

6.ประโยชน์ของใบบัวบก ช่วยบำรุงและรักษาสายตา ฟื้นฟูรอบดวงตา เพราะบัวบกมีวิตามินเอสูง

7.ช่วยรักษาอาการตาอักเสบบวมแดง ด้วยการใช้ใบบัวบกล้างน้ำสะอาด คั้นเอาแต่น้ำนำมาหยดที่ตา 3-4 ครั้งต่อวัน

8.ช่วยบำรุงประสาทและสมองเหมือนใบแปะก๊วย

9.ช่วยทำให้ความจำดีขึ้นและทำให้มีปฏิภาณไหวพริบเพิ่มมากขึ้น

10.ช่วยเพิ่มความจำในผู้สูงอายุ

เผยประโยชน์​ สรรพคุณและวิธีการ”ใบบัวบก”หลังาคาพุ่ง

การเตรียมการก่อนปลูก

1. การเตรียมดิน

ไถยกร่องเพื่อตากดินแล้วทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน ไถพรวนดินให้ร่วนซุยจากนั้นจึงขุดแต่งให้เป็นรูปแปลง ยก ร่องเป็นแปลงปลูกกว้าง 3 เมตร ระหว่างแปลงปลูกจัดเป็นร่องน้ำหรือทางเดินกว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งได้ดี เมื่อทำแปลงเสร็จให้ใส่อินทรีย์วัตถุหว่านลงบนแปลงให้ทั่ว แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

2. การเตรียมพันธุ์

การปลูกบัวบกแต่เดิมใช้วิธีปลูกด้วยเมล็ด โดยน ามาเพาะในกระบะ เมื่อต้นกล้าแข็งแรงหรือมีอายุ 15 – 25 วัน จึงย้ายกล้าลงปลูกในแปลง ทำการดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ ต่อมาได้พัฒนาเป็นการปลูก โดยใช้ไหลหรือ ล าต้น โดยใช้ไหลหรือลำต้นของบัวบกที่แตกจากต้นแม่ โดยทำการขุดไหลหรือล าต้นนั้นให้ติดดิน จากนั้น น าดินมาพอกที่รากให้เป็นก้อนแล้วเก็บพักไว้ในที่ร่ม แล้วพรมน้ำเล็กน้อย จึงเก็บไว้อย่างน้อย 1 วัน พอวันที่ 2 สามารถจะน าแขนงนั้นไปปลูกได้เลย หรือหากไม่สะดวกที่จะเก็บพักไว้ก็สามารถจะขุดแขนงมาแล้วปลูก ได้เลย

เผยประโยชน์​ สรรพคุณและวิธีการ”ใบบัวบก”หลังาคาพุ่ง

การปลูก

1. วิธีปลูก เมื่อปลูกเสร็จแล้ว ให้ทำการรดน้ำให้ชุ่ม

2.การเตรียมดิน ขุดหลุมลึก 3-4 ซม. ปลูกหลุมละ 1 ต้น

3. ระยะปลูก ระยะระหว่างต้นและระยะระหว่างแถว 15×15 เซนติเมตร

4. จ านวนต้นต่อไร่ 70,000-72,000 ต้น

 

การดูแล

1.การใส่ปุ๋ย ครั้งแรกใส่ปุ๋ยหลังจากปลูก 15 – 20 วัน โดยใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยครั้งที่สอง จะห่างจากการใส่ครั้งแรก 15 -20 วันโดยเปลี่ยนเป็นใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ย ครั้งที่สามจะห่างจากการใส่ครั้งสอง 15 -20 วันโดยเปลี่ยนเป็นใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 ในอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ทุกครั้งที่มีการใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วจะต้องรดน้ำให้ชุ่ม สำหรับอัตราการใส่ปุ๋ยทุกครั้งจะดูการ เจริญเติบโต ความอุดมสมบูรณ์ของดินและความสมบูรณ์ของต้นบัวบกด้วย จึงจะทำให้เกิดประโยชน์อย่าง คุ้มค่า

2. การให้น้ำสามารถให้น้ำได้ 2 วิธีคือ ระบบมินิสปริงเกอร์ ซึ่งเปิดให้น้ำเช้าและเย็น ช่วงละ 10-15 นาที หากเป็นการใช้ สายยางเดินฉีดน้ำให้รดจนกว่าจะชุ่มเพราะใบบัวบกจะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อได้รับความชื้นที่เหมาะสม

 

การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

โรคโคนเน่ารากเน่าของบัวบก ให้ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาหว่านในแปลงปลูกหรือใช้วิธีเขตกรรม – หนอนกินใบ ถ้าพบจำนวนไม่มากจะเก็บตัวมันออกไปทำลายทิ้งหรือหากพบว่ามีจำนวนมากใช้สารสกัด จากสะเดาฉีดพ่นเพื่อกำจัด หรือให้นำเมล็ดลางสาดจำนวน 1.5 กิโลกรัม มาบดนำไปผสมกับน้ำ 1 ปี๊บ หมักทิ้งไว้ประมาณ 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำมากรองเอาแต่เฉพาะน้ำไปฉีดพ่นให้ทั่วแปลง 5. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ต้นเถาบัวบกออกมาล้างน้ำทำความสะอาดเก็บใบเหลืองเศษวัชพืชอื่น ๆ ออกจากนั้นใช้มีดบางตัดบริเวณ โคนต้นให้ได้ความยาวประมาณ 1 คืบนับจากปลายใบลงมา น าต้นเถาบัวบกออกมาล้างน้ำ ตากแดดให้ แห้งสนิทห้ามตากแดดจัดเพราะการตากแดดจัด จะทำให้ใบบัวบกสีซีด

เผยประโยชน์​ สรรพคุณและวิธีการ”ใบบัวบก”หลังาคาพุ่ง

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved