Trending News

Blog Post

เปิด ฤกษ์มงคล ไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน
ปาฏิหาริย์-ความเชื่อ

เปิด ฤกษ์มงคล ไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน 

ฤกษ์มงคล เดือนกรกฎาคม 2565 เปิด ฤกษ์ไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน โดย อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร เจ้าของเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล

อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร เจ้าของเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล

โดย อาจารย์ สุทธิธรรม พากเพียร เปิดเผยผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไว้ว่า วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.49 น. ถึง เวลา 23.59 น. เป็นเวลา ภาณยักษ์ ฤกษ์ มหัทโน(เศรษฐี) 

ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรณ เปิด ฤกษ์มงคล ไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน

วิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน

ขอเงิน ทอง โชค ความสำเร็จ หรือ สิ่งที่ปรารถนา ต่อ รูปท้าวเวสสุวรรณ รูปเหมือนท้าวเวสสุวรรณ องค์ท้าวเวสสุวรรณ สำเร็จสมหวัง ดียิ่งแลฯ

ฤกษ์ดีจุดธูป 9 ดอก ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ เปิด ฤกษ์มงคล ไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน

ขอขอบคุณ : อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร เจ้าของเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved