Trending News

Blog Post

เผย 4 วิธีเร่งมะลิ ออกดอกบานสะพรั่ง ทันวันแม่ปีนี้
เกษตรยั่งยืน

เผย 4 วิธีเร่งมะลิ ออกดอกบานสะพรั่ง ทันวันแม่ปีนี้ 

เนื่องจากวันแม่ปีนี้ใกล้จะถึงเข้ามาแล้ว ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าหลายคนคงอยากจะหาดอกมะลิ  ดอกไม้ที่เป็นตัวแทนหรือสัญญาลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ เพื่อเป็นของขวัญวันแม่ในปีนี้นั่นเอง แต่พอใกล้ถึงวันแม่ทีไรนั้น ราคาดอกมะลิ  แพงสูงขึ้นมาก ทำหลายคนนั้นเลี้ยงต้นไม้เองแต่เจอกับปัญหาที่ต้นไม้ไม่ออกดอกวันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีปลูกให้ออกดอกไว

วิธีเร่งดอกมะลิ

ต้นมะลิสามารถปลูกได้ 3 วิธีคือ การปักชำ การตอนกิ่ง และการทาบกิ่ง การปลูกต้นมะลิง่าย ๆ ออกดอกไวและยังสามารถนำไปเป็นของขวัญแทนใจให้กับแม่ ในวันแม่ที่กำลังที่จะถึงนี้ได้ด้วย
1. ปลูกด้วยวิธีการปักชำ
    1. นำทรายมาผสมกับขี้เถ้าในปริมาณเท่ากัน นำไปเทใส่กระถางปักชำที่เตรียมไว้ จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม
    2. คัดกิ่งพันธุ์มะลิที่ไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไป โดยตัดให้กิ่งนั้นยาวประมาณ 4 นิ้ว ลิดใบส่วนล่างออก ให้เหลือแต่ใบด้านบนเพียง 1 ใบ เพื่อลดการคายน้ำ (ถ้าอยากให้รากงอกเร็วกว่าปกติ แนะนำให้จุ่มกิ่งพันธุ์มะลิลงในน้ำยาเร่งราก ก่อนนำมาขยายพันธุ์)
    3. นำกิ่งพันธุ์มาปักลงในกระถางปักชำที่เราเตรียมไว้ แล้วรดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าแฉะจนเกินไป
    4. นำถุงพลาสติกใสมาห่อหุ้มกระถางไว้ให้มิด เพื่อรักษาความชื้นให้สมดุล และตั้งในที่มีแดดรำไร
    5. รากจะงอกออกมาภายใน 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นให้ย้ายมาปลูกในกระถางที่ใส่ดินร่วน ปุ๋ยคอก และขุยมะพร้าว

วิธีเร่งดอกมะลิ

2. ปลูกด้วยวิธีการตอนกิ่ง
    1. เลือกต้นมะลิที่แข็งแรงและสมบูรณ์ เราะเปลือกไม้ที่กิ่งกระโดงออกหรือบริเวณกิ่งที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไป จากนั้นก็ใช้มีดทำสวนควั่นให้เกิดแผลตรงที่เราะเปลือกออก
    2. ทาน้ำยาเร่งรากลงไปบนแผลให้ทั่ว
    3. นำขุยมะพร้าวมาหุ้มแผลและพันทับด้วยกาบมะพร้าวชุบน้ำอีกครั้งให้เป็นกระเปาะ นำเชือกมามัดให้แน่นหนา และรดน้ำที่กระเปาะให้ชุ่ม
    4. นำถุงพลาสติกมาห่อหุ้มกระเปาะให้มิดชิด เพื่อรักษาความชื้น
    5. เมื่อสังเกตเห็นรากเริ่มงอกออกมาจากกระเปาะที่หุ้มไว้ ก็ควรตัดกิ่งตอนนั้นออกมาจากต้น แล้วนำไปปลูกลงในกระถางที่มีดินร่วน ปุยคอก และขุยมะพร้าว

เผย 4 วิธีเร่งมะลิ ออกดอกบานสะพรั่ง ทันวันแม่ปีนี้

3. ปลูกด้วยวิธีการทาบกิ่ง
    1. คัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีลำต้นแข็งแรงและสมบูรณ์ จากนั้นก็ทำการคัดเลือกต้นตอที่ขนาดเล็กกว่าต้นหลักมาใช้ ซึ่งกิ่งของต้นตอนั้นจะต้องไม่มีก้านและใบติดอยู่
    2. นำดินปลูกและขุยมะพร้าวมาหุ้มรากต้นตอเอาไว้ จากนั้นนำถุงพลาสติกมาหุ้มทับ ผูกเชือกให้แน่น
    3. ใช้มีดทำสวนตัดปลายต้นตอออกให้เป็นรูปวงรีขนาด 3 นิ้ว
    4. ใช้มีดทำสวนเฉือนกิ่งที่ต้นหลักให้เป็นรูปวงรีขนาด 6 นิ้ว
    5. นำรอยตัดของทั้ง 2 ต้นมาทาบให้สนิทกัน แล้วนำเชือกหรือแผ่นพลาสติกมาพันให้แน่น และรดน้ำ
    6. เมื่อกิ่งที่ทาบเริ่มโตและออกใบ ก็จัดการตัดกิ่งของต้นหลักเพื่อนำต้นตอที่มีใบไปปลูกในกระถางที่มีดินร่วน ปุ๋ยคอก และขุยมะพร้าว

 

เผย 4 วิธีเร่งมะลิ ออกดอกบานสะพรั่ง ทันวันแม่ปีนี้

การดูแลรักษา
    1. การกำจัดวัชพืช ปกติชาวสวนนิยมใช้กรัมม๊อกโซนฉีดตามร่องปลูกทุกเดือน โดยไม่ให้โดนต้นมะลิ
    2. การใส่ปุ๋ย ให้ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตราการใส่ปุ๋ยขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่ม ใส่เดือนละครั้ง โดยการหว่านและรดน้ำตามด้วย
    3. การตัดแต่ง หลังจากปลูกมะลิไปนาน ๆ แล้วมะลิจะแตกกิ่งก้านสาขามากมาย ควรตัดแต่ทรงพุ่มให้โปร่ง รวมทั้งตัดกิ่งที่แห้งและตายออกด้วย จะช่วยให้มะลิมีทรงพุ่มสวยงาม โรคและแมลงลดน้อยลง มะลิมีอายุยืนยาวขึ้น ให้ดอกมากขึ้น พร้อมทั้ง จะช่วยให้เกษตรกรมีความสะดวกในการปฏิบัติงานอีกด้วย
    4. การให้น้ำ มะลิจะต้องการน้ำพอสมควร หากดินยังแฉะอยู่ไม่ควรรดน้ำ ควรรอจนกว่าดินจะแห้งหมาด ๆ เสียก่อน ทั้งนี้อาจให้น้ำวันละ 1-2 ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพของดิน โดยให้รดน้ำในตอนเช้า แต่ระวังอย่าให้น้ำท่วม หรือมีน้ำขังอยู่ในแปลงนาน ๆ เพราะจะทำให้ต้นมะลิแคระแกร็น ใบเหลือง และตายได้

การบำรุงรักษาต้นและดอก 
    1.การบำรุงต้น เมื่อตัดแต่งกิ่งมะลิแล้ว จำเป็นมากที่ผู้ปลูกจะต้องบำรุงต้นมะลิให้สมบูรณ์ โดยการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอกใส่ได้ไม่จำกัด ส่วนปุ๋ยเคมีใส่เดือนละครั้ง สูตรปุ๋ยที่แนะนำคือสูตร 15-1 5-15 ใช้ในอัตรา 1-2 ช้อนแกง/ต้น
    2. การบำรุงดอกในฤดูหนาว นอกจากมะลิจะออกดอกน้อยแล้ว ยังมีขนาดเล็กอีกด้วย ดังนั้น จึงควรให้ปุ๋ยทางใบที่มีธาตุฟอสฟอรัสสูง เช่น สูตร 10-45-10 ฉีดพ่นหลังใบ ในอัตรา 3 ช้อนแกง/น้ำ 20 ลิตร โดยฉีดพ่นทุก 10 วัน แนะนำให้ใช้ในฤดูหนาวเท่านั้น สำหรับฤดูอื่นไม่แนะนำให้ใช้ปุ๋ยทางใบ เนื่องจากมะลิมีราคาไม่สูงซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุน

 

วิธีเร่งดอกมะลิ 4 วิธี

วิธีเร่งดอกมะลิวิธีที่ 1

– ตัดยอดที่ดอกโรยแล้วออก และริดใบแก่ออกให้หมด งดน้ำ 2-3 วัน จากนั้นวันถัดไปให้น้ำ แล้ววันถัดไปให้ปุ๋ยเร่งดอก

วิธีเร่งดอกมะลิ

วิธีเร่งดอกมะลิวิธีที่ 2

เผย 4 วิธีเร่งมะลิ ออกดอกบานสะพรั่ง ทันวันแม่ปีนี้

– รดด้วยน้ำซาวข้าว
 

 

วิธีเร่งดอกมะลิวิธีที่ 3 ฉีดพ่นหรือรดด้วยน้ำผงชูรส กระทิงแดงและน้ำส้มควันไม้

เผย 4 วิธีเร่งมะลิ ออกดอกบานสะพรั่ง ทันวันแม่ปีนี้

 

วัตถุดิบ
– ผงชูรส 1 ช้อนชา
– กระทิงแดง 1 ฝากระทิงแดง
– น้ำส้มควันไม้ 1 ฝากระทิงแดง
– น้ำ 5 ลิตร

วิธีการทำและการนำไปใช้
นำวัตถุดิบมาผสมและคนให้เข้ากันจากนั้นก็นำไปฉีดพ่นต้นมะลิจะช่วยให้มะลิออกดอกมากยิ่งขึ้น และจะได้ดอกมะลิที่สวย สมบูรณ์ รวมถึงยังช่วยในการบำรุงต้นมะลิได้ดีอีกด้วยโดยให้ทำการฉีดพ่นสัปดาห์ละครั้งในช่วงเช้า

 

วิธีที่ 4 สูตรปุ๋ยน้ำหมักจากปลา

เผย 4 วิธีเร่งมะลิ ออกดอกบานสะพรั่ง ทันวันแม่ปีนี้

 

สูตรนี้ช่วยทำให้มะลิและไม้ดอกไม้ประดับเจริญเติบโตดี มีลำต้นแข็งแรง ออกดอกดกและงามโดยไม่ต้องใช้สารเคมีช่วยแต่อย่างใด มีส่วนผสมดังนี้ เศษปลาทะเล,หัวปลา,กระดูกปลา รวมจำนวน 3 ส่วน ใช้หมักกับกากน้ำตาล 2 ส่วน,น้ำสะอาด และสารเร่ง พ.ด.2 จำนวน 1 ซอง โดยหมักทิ้งไว้ 21-90 วัน วิธีใช้ประโยชน์ ให้ผสมน้ำในอัตรา 1:1,000 ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน

วิธีเร่งดอกมะลิ

วิธีเร่งดอกมะลิ

วิธีเร่งดอกมะลิ

วิธีเร่งดอกมะลิ

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved