Trending News

Blog Post

ไหว้เปิดทรัพย์รับโชค 29 ก.ค. 65 วันขอเงินพระจันทร์
ปาฏิหาริย์-ความเชื่อ

ไหว้เปิดทรัพย์รับโชค 29 ก.ค. 65 วันขอเงินพระจันทร์ 

วันขอเงินพระจันทร์ หรือ วันอมาวสี มี ความเชื่อโบราณ ที่ว่ากันว่า หากใครได้ ขอพรพระจันทร์ ในคืน วันจันทร์ดับ จะทำให้มีโชคลาภ ดั่งเช่นคำที่กล่าวว่า จันทร์เอ่ยจันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกง ขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าฯ 

ไหว้เปิดทรัพย์รับโชค 29 ก.ค. 65 วันขอเงินพระจันทร์

วันอมาวสี หรือ วันจันทร์ดับ มี ความเชื่อ ว่าเป็นวันที่ฟ้าโลกสวรรค์ โลกมนุษย์ ภพนาคา ภพนรก ภพทั้ง 4 จะเปิดออกและทำมุมเชื่อมถึงกัน ทำให้เกิดพลังอัศจรรย์เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชน โดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภ วาสนา บารมี และความสำเร็จและในแต่ละเดือนนั้น จะมี วันอมาวสี หรือ วันขอเงินพระจันทร์ เกิดขึ้นเพียงเดือนละ 1 ครั้ง เท่านั้น

ขอเงินพระจันทร์ วันจันทร์ดับ ไหว้เปิดทรัพย์รับโชค 29 ก.ค. 65 วันขอเงินพระจันทร์

ไหว้เปิดทรัพย์รับโชค 29 ก.ค. 65 วันขอเงินพระจันทร์

1. ทำความสะอาดกระเป๋า จัดเรียงธนบัตรให้ดี

2. งดใช้เงินในกระเป๋านี้ งดยืม ให้ยืมเงิน 1 วัน

3. สวดคาถา มหาลาภและขอเงินพระจันทร์

4. ตั้งจิตอธิษฐาน บอกจำนวนเงิน สิ่งที่ต้องการ

5. ทำจิตใจให้สบาย อารมณ์ดี รับความสำเร็จ

คาถามหาลาภ

นะมามีมา มะทาลาภา อิติพุทธัสสะ

สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา

ธะนังวา พิชังวา อัตถังวา ปัตถังวา

เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง

คาถาขอเงินพระจันทร์

โอมจันทรา ศศิประภา นะมาฮา

ขอบารมีเทพจันทรา ผู้ให้แสงสว่างยามราตรี

ได้โปรดประทานความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์

ความสุขสงบ ร่มเย็น ให้ข้าพเจ้าตลอด 30 วัน

จวบจนวันพระจันทร์ใหม่ด้วยเทอญ

วันขอเงินพระจันทร์ เดือนกรกฎาคม 2565

ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 00.55 น.

วันอมาวสี คาถามหาลาภ คาถาขอเงินพระจันทร์ ไหว้เปิดทรัพย์รับโชค 29 ก.ค. 65 วันขอเงินพระจันทร์

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved