Trending News

Blog Post

ยิมโนคาไลเซียม สายพันธุ์ไม้อวบน้ำยอดนิยม
สวน...กระแส

ยิมโนคาไลเซียม สายพันธุ์ไม้อวบน้ำยอดนิยม 

เรียกได้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ไม้อวบน้ำที่คนเลี้ยงกระบองเพชรหรือแคคตัส ต้องมีหรือเคยเลี้ยงกันมาบ้างแล้วอย่าง สายพันธุ์ ยิมโนคาไลเซียม (Gymnocalycium) ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นไม้พื้นฐานสำหรับคนเลี้ยง แคคตัส เลยก็ว่าได้ เนื่องจากมีราคาที่ถูกมาก ไปจนถึงแพงมากๆก็ว่าได้ เพราะมีสีสรรค์ที่หลากหลาย รวมทั้งความแปลกของไม้ และความต้องการเป็นตัวแปลที่ส่งผลถึงราคาต้นไม้สายพันธุ์นี้

ยิมโนคาไลเซียม

“ยิมโนคาไลเซียม” หรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Gymnocalycium เป็นไม้อวบน้ำที่มีลักษณะ คล้ายกับดวงดาว โดยมีแฉกที่เป็นพูหรือกลีบประมาณ 8 พูเป็นส่วนมาก หรืออาจมากกว่านั้นก็ได้ ส่วนในเรื่องของสีนั้น จะเป็นสีเขียว เป็นสีพื้นๆ แต่ปัจุบันนี้นั้นได้มีการพัฒนาสายพันธุ์จากกลุ่มผู้รักไม้อ่วบน้ำ ทำให้มีสีมากมาย จึงได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเราจะคุ้นกันในชื่อ “ยิมโนด่าง”

ยิมโนคาไลเซียม

การดูแล
การดูแลเจ้า ยิมโนคาไลเซียม (Gymnocalycium) จะเป็นเช่นเดียวกันกับไม้อ่วบน้ำหรือกระบอกงเพชรทั่วๆไป ซึ้งจะชอบต้องได้รับแสงแดดที่เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงเช้าหรือ ให้รับแสงแดดได้ทั้งวันแต่ต้องมีการพรางแสงไม่งั้นไม้จะมีอาการไหม้แดด ส่วนการให้น้ำนั้นควนให้เพียงสัปดาห์ละครั้งถึง สองครั้ก็เพียงพอแล้ว แต่ขึ้นอยู่กับดินที่ใช้ปลูกด้วยว่ามีความโปรงมากน้อยเพียงใดและนอกจากนี้ยังต้องเอาใจใส่ในเรื่องของการดูแดให้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ทุกๆ 3-4 เดือน และดูแลการป้องกันแมลงที่เป็นศัตรูเจ้า ยิมโนคาไลเซียม

 

ยิมโนคาไลเซียม

ยิมโนคาไลเซียม

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved