Trending News

Blog Post

เปิดประวัติ พระเกจิดัง ภาคอีสาน หลวงปู่ศิลา สิริจันโท
ปาฏิหาริย์-ความเชื่อ

เปิดประวัติ พระเกจิดัง ภาคอีสาน หลวงปู่ศิลา สิริจันโท 

หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท หรือ พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ เป็น พระเกจิดัง ผู้เรืองวิทยาคมแห่งภาคอีสาน พระเกจิดังผู้มีญาณหยั่งรู้ พระเถระผู้มีวัตรปฏิบัติดีเสมอต้นเสมอปลาย มีจิตใจเมตตาสูง

หลวงปู่มหาศิลา เปิดประวัติพระเกจิดัง หลวงปู่ศิลา สิริจันโท

ประวัติหลวงปู่มหาศิลา

หลวงปู่พระมหาศิลา สิริจันโท มีนามเดิมชื่อ ศิลา นิลจันทร์ เกิดเมื่อ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ปีระกา เป็นบุตรของนายแก่น และ นางน้อย นิลจันทร์ บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อครั้งอายุ 15 ปี ณ วัดธาตุประทับ และอุปสมบท สังกัด มหานิกาย เมื่อปี พ.ศ. 2509 ณ วัดบูรพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด โดยพระสิริวุฒิเมธี (เจ้าคณะ จ.ร้อยเอ็ดสมัยนั้น) หลวงปู่พระมหาศิลา ศึกษาปริยัติอย่างมุ่งมั่น จนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 6 ประโยค รับพัดเปรียญกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 เมื่อปี พ.ศ. 2515 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่ รร.วัดนิคมคณาราม จ.ร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปาฏิโมกข์ในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมา

เมื่อแตกฉานด้านปริยัติแล้ว หลวงปู่พระมหาศิลา ได้จาริกแสวงบุญ ปลีกวิเวกไปหลายจังหวัด เช่น จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.ชัยภูมิ ได้เดินธุดงค์ ป่า ณ ภูเขา อ.สังคม จ.หนองคาย สู่ ภูเขาควาย สปป.ลาว ในปี พ.ศ. 2517 เดินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติ วัดบ้านชาติ จ.ร้อยเอ็ด (มรณะภาพแล้ว) ได้พบกับครูบาอาจารย์มากมาย เช่น

  1. หลวงปู่ทองมา ถาวโร
  2. หลวงปู่มหาบุญมี สิรินธโร
  3. หลวงปู่ลี กุสลธโร

และเป็นสหธรรมมิกกับครูบาอาจารย์หลายรูป เช่น

  1. หลวงพ่อสมาน ธัมรักขิตโต
  2. หลวงปู่หนู อินทวัณโณ
  3. หลวงปู่สมสิทธิ์ รักขิสีโล
  4. หลวงปู่ล้อม สีลสังวโร

เปิดประวัติ พระเกจิดัง ภาคอีสาน หลวงปู่ศิลา สิริจันโท

หลวงปู่พระมหาศิลา ได้ร่ำเรียนวิปัสนาและเรียนอักษรธรรมลาว และอ่านหนังสือจากใบลานอีสานได้อย่างแตกฉาน และได้ศึกษาคัมภีร์ใบลานสายสมเด็จลุนจาก สปป ลาว หลายฉบับ ศึกษาจนแตกฉาน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา หลวงปู่พระมหาศิลา ได้ปลีกวิเวกหลายที่ ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าร้างหลายแห่ง จนหลวงพ่อเจ้าอาวาส วัดโพธิ์ศรีสะอาด ซึ่งเคารพนับถือท่านมาก ได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัด โดยหลวงปู่ประสงค์จะปลีกวิเวก ณ สวนสงฆ์บ้านแกเปะ เหล่าศิษยานุศิษย์จึงร่วมกันสร้างกุฏีถวาย หลวงปู่ศิลา ได้จำพรรษาตลอดมาพระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม ได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ ได้นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธาภิเษก พระกริ่งวัดสุทัศน์ฯ และหลายๆ วัดในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมปรกแทบทุกงาน เนื่องจากเหล่าศิษยานุศิษย์ได้ประจักษ์แก่สายตา เรื่องพุทธาคม วัตรปฎิบัติ ความเมตตา ความสันโดษ และ เรื่องญาณหยั่งรู้ ที่ท่าน สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า อย่างน่าอัศจรรย์

ปัจจุบัน ท่าน หลวงปู่พระมหาศิลา สิริจันโท ปธ.6 วัดโพธิ์ศรีสะอาด บ้านแกแปะ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ท่านมีอายุ 77 ปี (พ.ศ. 2565)

หลวงปู่ศิลา วัตถุมงคล หลวงปู่มหาศิลา เปิดประวัติ พระเกจิดัง ภาคอีสาน หลวงปู่ศิลา สิริจันโท

ขอบคุณภาพจาก : หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved