Trending News

Blog Post

4 บริษัทผู้วิจัย ผุดนวัตกรรมทางรอด กัญชง และกัญชา!
สวน...กระแส

4 บริษัทผู้วิจัย ผุดนวัตกรรมทางรอด กัญชง และกัญชา! 

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 ที่ ทรู ดิจิตอล ปาร์ค ( ชั้น 7 ฮอลล์ L ) บริษัท ริช วันทูไนน์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท จีนีโอมิกซ์ โกลบอล จำกัด, บริษัท คอลแล็บ วัน ทู ไนน์ จำกัด และบริษัท สเปเชียลอินโนเวชั่น จำกัด จัดงานสัมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่อง Cannabis & Hemp innovative health Thailand 2022 ทางรอด!กัญชง กัญซา ป้องกันโควิด? ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บรรยาย พิเศษที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.เอมอร โคพีร่า (ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารGeneomics Global, USA), Dr. Jay Noller (Global Hemp Innovation Center) (GHIC) และ รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด โดยมีการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับ ความรู้และความลับเรื่องกัญชา กัญชง และเทอร์ปืน ที่หลายคนยังไม่รู้, การปลูก การสกัด และประโยชน์ต่างๆ, งานวิจัยเรื่องกัญชา กับการรักษโควิด, Terpene กับ Inca oil และ สมุนไพรอื่นๆ, และปิดท้ายด้วยหัวข้อ Inca trail Terpene โดย Jack O'Leary ผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมกัญชาและ terpene field มานานกว่าสองทศวรรษ โดย O'Leary มีความสนใจกัญชาจากมุมมองด้านสุขภาพ และมีผลงานที่ได้รับการยก ย่องอย่าง The Terpene Book ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญ และศักยภาพของสารสกัด terpenes ที่ O'Leary เชื่อว่า terpenes เป็นอนาคตของกัญชา และมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้

พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ "R9 TERPENE INCA OIL" ที่ถือเป็นครั้งแรกของการรวม 2  สุดยอดนวัตกรรมสารสกัดที่ได้จาก ธรรมชาติ 100% อย่างน้ำมัน อินคา หรือ Oil of the Word  สุดยอดน้ำมันโอเมก้า 3 สารสกัดกรดไขมันไม่อิ่มตัว ที่ร่างกายต้องการ แต่ไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ ร่วมกับ Terpene สุดยอดสารสกัดที่ได้จากต้นกัญชา กัญชง ซึ่งได้รับการยอมรับ ว่าเป็นสารสกัดที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัยและดีที่สุดในโลก นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นการรวมสุดยอดสารสกัดที่ดีที่สุดจากมุมโลกมาเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง

4 บริษัทผู้วิจัย ผุดนวัตกรรมทางรอด กัญชง และกัญชา!

 

อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วง2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการคิดค้นวิธีการป้องกันและการบรรเทาอาการจาก โรคโควิด-19 มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทดลองคิดค้นวัคซีนหลายชนิด รวมถึงการใช้สมุนไพรหรือยารักษาต่างๆ เพื่อบรรเทา อาการ และอีกหนึ่งพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ถึงประสิทธิภาพในการบรรเทาและป้องกันโรคโควิด-19 ได้ กัญชา' ซึ่งมีรายงานทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนว่ากัญชาสามารถช่วยลดอาการปอดอักเสบได้ โดยมีผ ต่างประเทศว่า กัญชา กัญชง รวมถึงสารออกฤทธิ์ในกัญชาที่เรียกว่า "เธอปีน (Terpenes)" ได้รับผลที่น่าพอใจอย่างมากในการ รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และอีกหนึ่งข่าวดีของคนไทย ที่นับตั้งแต่ต้นปี 2564 ประเทศไทยได้ทำการปลดล็อกสมุนไพรกัญชา  จากพืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจ จนทำให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาสารสกัดกัญชา กัญชง ทางการแพทย์มากขึ้น เป็นอีกทางรอดของการนำสารสกัดล้ำค่ในสมุนไพรกัญชา กัญชง มาใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

4 บริษัทผู้วิจัย ผุดนวัตกรรมทางรอด กัญชง และกัญชา!

4 บริษัทผู้วิจัย ผุดนวัตกรรมทางรอด กัญชง และกัญชา!

4 บริษัทผู้วิจัย ผุดนวัตกรรมทางรอด กัญชง และกัญชา!

4 บริษัทผู้วิจัย ผุดนวัตกรรมทางรอด กัญชง และกัญชา!

4 บริษัทผู้วิจัย ผุดนวัตกรรมทางรอด กัญชง และกัญชา!

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved