Trending News

Blog Post

น้ำลาย ช่วยป้องกันฟันผุได้จริงหรือไม่
สุขภาพ-ความงาม

น้ำลาย ช่วยป้องกันฟันผุได้จริงหรือไม่ 

น้ำลาย สามารถช่วยป้องกันฟันผุได้ จริงหรือไม่ น้ำลายจะช่วยในการป้องกันฟันผุได้ ก็ต่อเมื่อต่อมน้ำลายต้องทำงานได้ปกติ ไม่มีปัญหาสุขภาพที่ต้องรับประทานยาบางประเภท ที่ส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำลายหรืออัตราการไหลของน้ำลายลดลง

น้ำลาย ช่วยป้องกันกันฟันผุได้จริงหรือไม่

น้ำลาย คืออะไร

น้ำลาย (Saliva) หมายถึงของเหลวใสๆ ที่ผลิตขึ้นจากต่อมน้ำลายภายในช่องปาก โดยน้ำลายนั้นจะมีอยู่ 2 ประเภท คือน้ำลายที่มีลักษณะเหนียว และน้ำลายที่มีลักษณะใส

ส่วนประกอบของน้ำลายมนุษย์ ได้แก่ น้ำ มากกว่า 99.5 เปอร์เซ็นต์ และส่วนประกอบย่อยที่เหลือคือ เยื่อบุผิว อิเล็กโทรไลท์ (Electrolytes) ต่างๆ เช่น โซเดียม โพแทสเซียม และฟอสเฟส แป้ง โปรตีนชนิดต่างๆ สารต้านเชื้อแบคทีเรีย
 และเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารจำพวกแป้งและไขมัน น้ำลายยังมีส่วนประกอบของน้ำเหลืองที่มาจากเหงือกอีกด้วย

โดยเฉลี่ยแล้ว ตามปกติร่างกายของเราจะหลั่งน้ำลายในปริมาณ 0.75 – 1.5 สิตรต่อวัน และจะมีการหลั่งน้ำลายน้อยลงในช่วงระหว่างที่เรากำลังนอนหลับ
 ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามักจะมีกลิ่นปากในตอนเช้า เนื่องจากการขาดสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียภายในน้ำลาย ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียภายในช่องปาก จึงอาจเป็นสาเหตุของฟันผุได้

น้ำลาย ช่วยป้องกันกันฟันผุได้จริงหรือไม่

น้ำลาย มีประโยชน์อย่างไร ?

1. น้ำลายช่วยในการชะล้าง ลดการการติดของจุลินทรีย์ในช่องปาก

2. น้ำลายช่วยเจือจางกรดหรือทำหน้าที่เป็นสารบัฟเฟอร์ เพื่อช่วยควบคุมความเป็นกรดด่าง(pH)ในช่องปากให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คือ สภาพpHในช่องปากที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการละลายแร่ธาตุจากผิวฟัน

3.น้ำลายช่วยในการคืนกลับของแร่ธาตุ กรณีเกิดรอยโรคฟันผุที่ชั้นเคลือบฟันแล้ว แต่ยังไม่ผุจนเป็นรู โดยแคลเซียมและฟอสเฟต ซึ่งเป็นองค์ประกอบในน้ำลาย จะซึมกลับไปซ่อมแซมผิวฟันส่วนรอยโรคฟันผุ เมื่อสภาพในช่องปากมีความเหมาะสม

ความสำคัญของน้ำลาย

การที่น้ำลายช่วยป้องกันฟันผุ นั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพของช่องปากเป็นอย่างมาก ดังนั้น หากคุณพบความผิดปกติเกี่ยวกับน้ำลาย หรือพบว่ามีการหลั่งน้ำลายน้อยลงมากกว่าปกติ คุณควรไปพบคุณหมอเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและทำการรักษาในทันที นอกจากนี้ก็ควรที่จะคอยดูแลรักษาสุขภาพของช่องปากให้สะอาดเรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใดๆ กับช่องปากของคุณ

น้ำลาย ช่วยป้องกันกันฟันผุได้จริงหรือไม่

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved