Trending News

Blog Post

ผลวิจัยจาก" Mintel " คนไทย 8 ใน 10 มีปัญหา "สุขภาพจิต" ในกลุ่มคน "เจน Z"
สุขภาพ-ความงาม

ผลวิจัยจาก" Mintel " คนไทย 8 ใน 10 มีปัญหา "สุขภาพจิต" ในกลุ่มคน "เจน Z" 

ผลวิจัยชี้ คนไทย 8 ใน 10 มีปัญหา "สุขภาพจิต" กลุ่ม "เจน Z" มีความรู้สึกโดดเดี่ยวที่สุด

ผลวิจัยจาก" Mintel " คนไทย 8 ใน 10 มีปัญหา "สุขภาพจิต" ในกลุ่มคน "เจน Z"

ผลวิจัยล่าสุดของ "Mintel" ผู้บริโภคชาวไทยราว 8 ใน 10 ประสบปัญหา "สุขภาพจิต" โดยกลุ่มเจน Z (Gen Z) เป็นกลุ่มวัยที่รู้สึก "โดดเดี่ยว" มากที่สุด วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 งานวิจัยฉบับใหม่ของบริษัทวิจัยด้านการตลาดระดับโลก Mintel (มินเทล) ชี้ ผู้บริโภคชาวไทยประมาณ 8 ใน 10 ราย ต่างประสบปัญหาสุขภาพจิตในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สำรวจจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทย 2,000 ราย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป)

"เจน Z" กลุ่มวัยที่รู้สึกโดดเดี่ยวที่สุด

การทำงาน/การเรียน (48%) ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เจน Z โดยเฉพาะอายุระหว่าง 18-24 ปี โดยพบว่า ผู้บริโภคในกลุ่มวัยนี้จะรู้สึกโดดเดี่ยวที่สุด (38%) เมื่อเทียบกับคนรุ่นอื่น ๆ อาทิ กลุ่มมิลเลนเนียล (26%) และเจน X (15%) ที่มีอายุมากกว่า

ทั้งนี้ แรงกดดันจากเพื่อน (33%) และโซเชียลมีเดีย (25%) ต่างเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความท้าทายด้านสุขภาพจิตของพวกเขา

"ตามข้อมูลจากงานวิจัยของเรา มากกว่าหนึ่งในสามของผู้บริโภคชาวไทยที่มีอายุน้อยกล่าวว่า พวกเขาขาดความมั่นใจในตนเอง และมีสภาวะทางจิตใจบางอย่าง เช่น การนับถือตนเองต่ำ อาการซึมเศร้า และความวิตกกังวล สภาวะเหล่านี้เกิดจากการสร้างภาพชีวิตที่ 'สมบูรณ์แบบ' บนโซเชียลมีเดีย จากการได้เห็นบุคคลที่พวกเขาชื่นชอบ อินฟลูเอนเซอร์ หรือคนที่พวกเขารู้จักมีในสิ่งที่พวกเขาไม่มี ก่อให้เกิด ความกดดันที่จะต้องใช้ชีวิตให้ได้ตามมาตรฐานที่ผู้อื่นวางไว้ แบรนด์ต่าง ๆ สามารถช่วยเหลือประชากรกลุ่มที่มีอายุน้อยนี้ได้ ด้วยแคมเปญ ที่ผลักดันและส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกพึงพอใจในตนเอง" วิลาสิณี ศิริบูรณ์พิพัฒนา นักวิเคราะห์อาวุโสด้านการวิจัยไลฟ์สไตล์ ประจำ Mintel Reports Thailand กล่าว

ผู้หญิงเครียดกว่าผู้ชาย

ผลวิจัยจาก" Mintel " คนไทย 8 ใน 10 มีปัญหา "สุขภาพจิต" ในกลุ่มคน "เจน Z"

เกือบหนึ่งในสาม (31%) ของหญิงไทยที่มีอายุ 18-34 ปี กล่าวว่า พวกเขารู้สึกหมดไฟ เมื่อเทียบกับชายในวัยเดียวกัน (17%) ผู้หญิงให้ความสำคัญกับงาน/การศึกษา ความไม่แน่นอนในการวางแผนอนาคต และสถานการณ์/ความรับผิดชอบทางการเงิน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้บริโภคกลุ่มนี้

“ผู้หญิงอายุ 18-34 ปี มีแนวโน้มที่จะต้องรับมือและรับผิดชอบกับงานบ้าน สร้างความมั่นคงในหน้าที่การงาน และคำนึงถึงการแต่งงานใช้ชีวิตคู่ ตามที่ระบุไว้ในงานวิจัยฉบับใหม่ของเราเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของผู้หญิง พวกเธอต้องการที่จะรักษาสมดุลในชีวิตและมีสุขภาพที่ดี ทั้งทางกายและทางใจ แบรนด์ต่าง ๆ สามารถวางผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นเป้าหมายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่มีไลฟ์สไตล์ที่ยุ่งหรือวุ่นวายตลอดเวลา ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่จะช่วยบรรเทาความเครียดทางด้านจิตใจ และช่วยให้พวกเธอสามารถทำกิจกรรมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีได้” วิลาสิณีกล่าว

คนอดนอน เพราะแยกงานกับชีวิตส่วนตัวไม่ได้

ผลวิจัยจาก" Mintel " คนไทย 8 ใน 10 มีปัญหา "สุขภาพจิต" ในกลุ่มคน "เจน Z"

การวิจัยของ Mintel เผยให้เห็นว่า การนอนหลับล้วนส่งผลต่อคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใด ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตที่มีความตึงเครียดได้ โดยสำหรับในช่วงวัยต่าง ๆ แล้ว ประมาณ 35% ของ Gen Z และ Millennial จะมีอาการนอนไม่หลับ ในขณะที่ Gen X อยู่ที่ 28% ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผู้คนมักเชื่อกัน การนอนไม่หลับส่งผลกระทบต่อคนทุกวัย ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้น

ปัจจัยเหล่านี้อาจเกิดจากมาตรการการอยู่บ้านทำให้ผู้คนไม่สามารถแยกชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงานหรือการเรียนออกจากกันได้อย่างชัดเจน จนทำให้เกิดความเครียดและนอนไม่หลับมากขึ้น เนื่องจากคนไทยมีปัญหาด้านการนอนหลับ แบรนด์ต่าง ๆ จึงสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถตรวจจับรูปแบบการนอนและให้ประโยชน์ด้านสุขภาพอื่น ๆ ได้

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved