Trending News

Blog Post

3 เครื่องดื่มสุขภาพ ดื่มมากเกินไป จะทำให้ภูมิคุ้มกันลด
อาหาร

3 เครื่องดื่มสุขภาพ ดื่มมากเกินไป จะทำให้ภูมิคุ้มกันลด 

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ประเด็นเรื่อง 3 เครื่องดื่มสุขภาพ ถ้าดื่มมากเกินไปหรือดื่มเป็นเวลานาน จะทำให้ภูมิตก เสี่ยงติดโควิด-19 ได้ง่าย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

3 เครื่องดื่มสุขภาพ ดื่มมากเกินไป จะทำให้ภูมิตก

 

กรณีที่มีการให้ข้อมูลด้านสุขภาพระบุว่า 3 เครื่องดื่มสุขภาพที่คิดว่าอาจทำให้สุขภาพดี แต่ดื่มเข้าไปมากๆ หรือเป็นเวลานาน จะทำให้ภูมิตก เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย ได้แก่ น้ำผลไม้สำเร็จรูป นมวัวรสหวาน และเครื่องดื่มชูกำลัง

3 เครื่องดื่มสุขภาพ ดื่มมากเกินไป จะทำให้ภูมิตก

3 เครื่องดื่มสุขภาพ ดื่มมากเกินไป จะทำให้ภูมิตก

 

ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวและชี้แจงว่า น้ำผักผลไม้สำเร็จรูปส่วนใหญ่เติมน้ำ น้ำตาล สารคงสภาพ คุณประโยชน์ที่ได้น้อย แต่อาจได้น้ำตาลฟรุคโตสจำนวนมากแทน ส่วนการดื่มนมวัวโดยเฉพาะรสหวานในปริมาณมากอาจทำให้อ้วนได้จริง แต่การเกิดสิวนั้นมีได้หลายสาเหตุ ซึ่งนมไม่ใช่ปัจจัยหลัก อีกทั้งเครื่องดื่มชูกำลังจัดเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง น้ำตาลหากกินมากไปเสี่ยงทำให้ภูมิคุ้มกันลด ควรหลีกเลี่ยง

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ anamai.moph.go.th/th หรือโทร 02-590-1000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved