Trending News

Blog Post

ปฏิทินวันหยุด 2565 วันหยุดราชการ วันหยุดยาวมีกี่วัน เดือนกรกฎาคม
ท่องเที่ยว

ปฏิทินวันหยุด 2565 วันหยุดราชการ วันหยุดยาวมีกี่วัน เดือนกรกฎาคม 

ปฏิทินวันหยุด 2565 ปฏิทินในเดือนกรกฎาคมนี้ สรุปแล้วมีวันหยุดกี่วัน มีวันสำคัญอะไรบ้าง วันหยุดราชการ วันหยุดชดเชย วันหยุดกรณีพิเศษ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดธนาคาร เตรียมวางแผนไว้ก่อนเลย เดือนกรกฎาคมมีวันหยุดราชการถึง 15 วัน

ปฏิทินวันหยุด 2565 วันหยุดราชการ วันหยุดยาวมีกี่วัน เดือนกรกฎาคม

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565

วันหยุด : วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

วันหยุด : วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565

วันหยุด : วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565

วันหยุด : วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2565

วันหยุดราชการ / วันสำคัญ : 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา

วันหยุดราชการ / วันสำคัญ : 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา

วันหยุดกรณีพิเศษ : 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการ กรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน (13-17 กรกฎาคม)

วันหยุด : วันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2565

วันหยุด : วันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565

วันหยุด : วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565

วันหยุด : วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565

วันหยุดราชการ / วันสำคัญ : 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันหยุดกรณีพิเศษ : 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการ กรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (28-31 กรกฎาคม)

วันหยุด : วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565

วันหยุด : วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2565

ปฏิทินวันหยุด 2565 วันหยุดราชการ วันหยุดยาวมีกี่วัน เดือนกรกฎาคม

รวม “วันหยุดราชการ” ทั้งหมดใน “วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565” รวมวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ด้วย จะทำให้มีวันหยุดรวมถึง 15 วัน และวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 เป็นวันหยุดยาว 5 วันรวด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้กลับมาคึกคืน ให้ประชาชนได้ออกมาใช้จ่ายและท่องเที่ยวตามสถานที่ยอดนิยม และวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 เป็นวันหยุดยาว 4 วันติด ก็เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved