Trending News

Blog Post

วิธีทำพาสปอร์ต และ วิธีจองคิวล่วงหน้าทำพาสปอร์ต ออนไลน์
ท่องเที่ยว

วิธีทำพาสปอร์ต และ วิธีจองคิวล่วงหน้าทำพาสปอร์ต ออนไลน์ 

วิธีทำพาสปอร์ต และ วิธีจองคิวล่วงหน้าทำพาสปอร์ต ออนไลน์ มีขั้นตอนทำพาสปอร์ตอย่างไร สำหรับคนที่เคยมี หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตอยู่แล้วแต่ พาสปอร์ตหมดอายุ หรืออยาก ทำพาสปอร์ตใหม่ จะมีขั้นตอนอะไรบ้าง 

หนังสือเดินทาง วิธีทำพาสปอร์ต และ วิธีจองคิวล่วงหน้าทำพาสปอร์ต ออนไลน์

วิธีทำพาสปอร์ต 2565 

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง หรือ วิธีจองคิวล่วงหน้าทำพาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ออนไลน์

1. เข้าเว็บไซต์ ระบบลงทะเบียนขอทำหนังสือเดินทางล่วงหน้า

2. เริ่มการลงทะเบียน

3. สมัครสมาชิกใหม่ / เข้าสู่ระบบ

4. เลือกพื้นที่ ที่ต้องการรับบริการทำพาสปอร์ต ประเทศไทย / ต่างประเทศ

5. เลือกประเภทการเข้ารับบริการทำพาสปอร์ต สำหรับตนเอง / สำหรับครอบครัว(ผู้เยาว์)

6. เลือกพื้นที่สำนักงานที่ต้องการเข้าไปใช้บริการ

7. เลือกวันที่ต้องการเข้ารับบริการ

8. เลือกเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ

9. เลือกวิธีรับเล่มพาสปอร์ต เดินทางไปรับเอง / ส่งทางไปรษณีย์

วิธีจองคิวล่วงหน้าทำพาสปอร์ต ออนไลน์

เอกสารทำพาสปอร์ต

เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับผู้ต้องการทำพาสปอร์ต ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

ทำพาสปอร์ตครั้งแรก 

พาสปอร์ตหมดอายุ

1. บัตรประชาชนตัวจริง

2. พาสปอร์ตเล่มที่หมดอายุ

พาสปอร์ตหาย

1. บัตรประชาชนตัวจริง

2. ใบแจ้งความฉบับจริง

ในกรณีเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนนามสกุล ถ้าข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลภายในบัตรประชาชนต้องนำเอกสารไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ทำพาสปอร์ต กรณีผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 20 ปี

อายุ 7 ปี ขึ้นไป

อายุต่ำกว่า 7 ปี

กรณีอื่นๆ เช่น บิดา มารดา หย่าร้าง หรือ เสียชีวิต, บุตรบุญธรรม สามารถดูรายละเอียดเอกสารเพิ่มะเติมที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ขั้นตอนทำพาสปอร์ต วิธีทำพาสปอร์ต และ วิธีจองคิวล่วงหน้าทำพาสปอร์ต ออนไลน์

บริการทำพาสปอร์ตด้วยเครื่อง Kiosk

บริการทำพาร์สปอร์ตด้วยเครื่อง Kiosk ให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-18.00 น. ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน MBK Center ชั้น 5 โซน A

1. ให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางทั่วไปเท่านั้น

2. ยังมีบริการในบูธตามปกติ ทุกวันจันทร์-วันเสาร์

3. หยุดวันเสาร์ที่ 16 เมษายน, 14 พฤษภาคม, 13 สิงหาคม 2565

ข้อควรรู้ในการทำพาสปอร์ต : ในปัจจุบัน หนังสือเดินทางมีคุณลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น โดยมีการเก็บข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ภาพถ่ายใบหน้า การพิมพ์ลายนิ้วมือ และการบันทึกภาพม่านตา ดังนั้น ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ จึงควรใส่คอนแทคเลนส์ใสเท่านั้น เพื่อให้สามารถบันทึกภาพม่านตาตามธรรมชาติ

การรับเล่มพาสปอร์ตด้วยตนเอง

กรณีมารับพาสปอร์ตด้วยตนเอง (เฉพาะที่กรมการกงสุล)

1. ใบรับพาสปอร์ตฉบับจริง

2. บัตรประชาชนตัวจริง

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเล่มแทน

1. ใบรับพาสปอร์ตฉบับจริง ซึ่งระบุการมอบอำนาจ

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร

3. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียมพาสปอร์ต

พาสปอร์ตธรรมดา

1. ค่าธรรมเนียมพาสปอร์ต 1,000 บาท (เล่ม 5 ปี)

2. ค่าธรรมเนียมพาสปอร์ต 1,500 บาท (เล่ม 10 ปี)

สถานที่รับพาสปอร์ต

พาสปอร์ตด่วนพิเศษ (รับเล่มในวันเดียวกัน)

สถานที่รับพาสปอร์ต

กรมการกงสุล สามารถทำพาสปอร์ตแบบด่วนพิเศษได้ก่อนเวลา 11.00 น.

วิธีทําพาสปอร์ต 2565 ทําพาสปอร์ต ที่ไหน ขั้นตอนทําพาสปอร์ต จองคิวทำพาสปอร์ต

ข้อมูลเพิ่มเติม : กองหนังสือเดินทาง

ขอบคุณ : กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved