Trending News

Blog Post

"ฉาย บุนนาค"ย้ำอุดมการณ์ ครบรอบ22ปี เนชั่นทีวี เป็นสื่อคุณภาพ เคียงข้างประชาชน
ประชาสัมพันธ์

"ฉาย บุนนาค"ย้ำอุดมการณ์ ครบรอบ22ปี เนชั่นทีวี เป็นสื่อคุณภาพ เคียงข้างประชาชน 

    ในวาระครบรอบ 22 ปี เนชั่นทีวี "1 มิถุนายน 2565"   จัดเสวนาคนรุ่นใหม่ รวมพลังความคิดเดินหน้าประเทศไทย Thailand Big Change ประเทศไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไร

"ฉาย บุนนาค"ย้ำอุดมการณ์ ครบรอบ22ปี เนชั่นทีวี เป็นสื่อคุณภาพ เคียงข้างประชาชน
 โดย ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NATION GROUP ได้ขึ้นเวทีในโอกาสครบรอบ 22 ปีเนชั่นทีวี ประกาศเจตนารมณ์มุ่งพากลุ่มเนชั่นร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย ในฐานะสื่อมวลชนคุณภาพ

"ฉาย บุนนาค"ย้ำอุดมการณ์ ครบรอบ22ปี เนชั่นทีวี เป็นสื่อคุณภาพ เคียงข้างประชาชน

"ตลอด22 ปีที่ผ่านมา ทุกๆ หน่วยงานได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมีประสบการณ์มากมาย เนชั่นทีวีก็เหมือนกัน ตลอด 22 ปีที่ผ่านมา เรายืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยในฐานะสถานีข่าว  

"ฉาย บุนนาค"ย้ำอุดมการณ์ ครบรอบ22ปี เนชั่นทีวี เป็นสื่อคุณภาพ เคียงข้างประชาชน
 

แน่นอนว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา  มีปัจจัย มีปัญหาต่างๆ ให้พบเจอ แต่เราก็ปรับตัวผ่านมาได้จนถึงวันนี้ ครบ 22 ปี"

"ฉาย บุนนาค"ย้ำอุดมการณ์ ครบรอบ22ปี เนชั่นทีวี เป็นสื่อคุณภาพ เคียงข้างประชาชน

"สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย สำหรับช่องเนชั่นทีวี ก็คือเรื่องของอุดมการณ์การทำหน้าที่สื่อมวลชนที่มีคุณภาพ 

"ฉาย บุนนาค"ย้ำอุดมการณ์ ครบรอบ22ปี เนชั่นทีวี เป็นสื่อคุณภาพ เคียงข้างประชาชน

เรามีความมุ่งที่จะผลิตข่าวสารเพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน รวมถึงประเทศชาติ

"ฉาย บุนนาค"ย้ำอุดมการณ์ ครบรอบ22ปี เนชั่นทีวี เป็นสื่อคุณภาพ เคียงข้างประชาชน

   ส่วนปัญหาภายในประเทศ เช่น ปัญหาดิจิทัล ดิสรัปชั่น ซึ่งประเทศเรายังสู้ประเทศอื่นไม่ได้  แม้เราจะมีการประมูลคลื่นความถี่สูงเป็นลำดับต้นๆ ของโลก แต่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีของเรา ยังล้าหลัง อีกปัญหาหนึ่ง คือ ช่องว่างระหว่างวัย  เกิดความแตกต่างทางความคิดของคนแต่ละวัย สุดท้ายคือปัญหาความเลื่อมล้ำในประเทศ ซึ่งคนไทยเพียง 10% แต่ถือครองสินทรัพย์ในประเทศกว่า 80%  ทั้งหมดเป็นสาเหตุที่เราจัดงานนี้ขึ้น  เพื่อรวบรวมปัญหาทุกอย่าง มาหาทางออกร่วมกัน

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved