Trending News

Blog Post

"ศรีจันทร์"มอบสวัสดิการพนักงาน เพิ่มวันลา ผ่าตัดแปลงเพศ ลาคลอด ลาพักใจ ตอบไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน
ประชาสัมพันธ์

"ศรีจันทร์"มอบสวัสดิการพนักงาน เพิ่มวันลา ผ่าตัดแปลงเพศ ลาคลอด ลาพักใจ ตอบไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน 

   ศรีจันทร์สร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กร ให้ความสำคัญสูงสุดแก่บุคลากร เดินหน้าพัฒนาสวัสดิการอีกขั้นด้วยความเข้าใจและใส่ใจในทุกรายละเอียดสอดรับกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มผ่าน ‘โอกาส’ ที่พนักงานทุกคนจะได้รับ ให้พร้อมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกันหลังโควิด-19 คลี่คลาย   

 

  รวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ทายาทรุ่นที่สามที่เต็มไปด้วยพลังครีเอทีฟ ปรับเพิ่ม ‘สวัสดิการ’ ให้กับพนักงานศรีจันทร์ หลังประกาศยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานมอบโอกาสที่ดียิ่งกว่าให้แก่ทุกชีวิตของครอบครัวศรีจันทร์ “เพราะเรามองว่าพนักงานคือหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง พนักงานทุกคน ทุกตำแหน่ง ล้วนเป็นสมาชิกของครอบครัวศรีจันทร์ เราจึงอยากมอบโอกาสให้กับทุกคนและพร้อมจะสร้างให้เกิดความสุขและรอยยิ้มในทุกๆ วัน  เราอาศัยความเข้าใจ ใส่ใจในรายละเอียดและบริบทของทุกชีวิต เพื่อมอบโอกาสที่สมควรได้รับผ่านรูปแบบสวัสดิการที่พนักงานแต่ละคนต้องการในช่วงจังหวะเวลาที่ใช่ นี่คือสิ่งที่เราพร้อมจะยึดเป็นแนวทางหลักในการบริหารงานจากปัจจุบันสู่อนาคต”

"ศรีจันทร์"มอบสวัสดิการพนักงาน เพิ่มวันลา ผ่าตัดแปลงเพศ ลาคลอด ลาพักใจ ตอบไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน
ศรีจันทร์ องค์กรในวัย 74 ปี ที่รวมพนักงานทุกเจนเนอเรชันไว้ในที่เดียว
“บุคลากรของศรีจันทร์มีช่วงวัยที่หลากหลาย ตั้งแต่ Baby Boomer จนถึง Gen Z ปัจจุบันศรีจันทร์มีพนักงานทั้งหมด 170 คน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มพนักงานที่วัยเกิน 50 ปี ประมาณ 8%  และสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเรามีพนักงานในกลุ่ม LGBT ร่วมงานกับเราถึง 10% เมื่อเรานำข้อมูลพนักงานทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยรวม จะพบว่าทุกคนอาจต้องการสวัสดิการที่เหมือนกันในบางส่วน แต่บางส่วนก็ควรต้องเพิ่มให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริงของแต่ละคนเช่นกัน”  ซีอีโอ ศรีจันทร์ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นแนวคิดในการปรับเปลี่ยนสวัสดิการเพื่อมอบโอกาสให้กับบุคลากรได้อย่างตรงจุด

"ศรีจันทร์"มอบสวัสดิการพนักงาน เพิ่มวันลา ผ่าตัดแปลงเพศ ลาคลอด ลาพักใจ ตอบไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน
โลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน สวัสดิการพนักงานก็ต้องปรับ
“ที่ผ่านมาศรีจันทร์ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานอย่างมาก เราอำนวยความสะดวกและจัดสรรสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุด หยิบยื่นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่”  รวิศ หาญอุตสาหะ กล่าว “แต่ท่ามกลางความหลากหลายของบุคลากรของศรีจันทร์ และภาพรวมสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เรามองว่าถึงเวลาแล้วที่สวัสดิการพื้นฐานของพนักงานก็ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน”

การสร้างความสุขให้พนักงานคือเฟืองจักรที่ช่วยเพิ่มกำลังใจให้มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่  
“ลาผ่าตัดแปลงเพศ ลาคลอดไม่หักเงินได้ 180 วัน  ลาช่วยภรรยาและบุตรหลังคลอด ลาพักใจหลังการสูญเสีย เหล่านี้คือรูปแบบวันลาที่ศรีจันทร์ตั้งใจมอบให้พนักงาน เราใช้เวลาในการพัฒนางานด้านสวัสดิการให้เหมาะกับความต้องการของพนักงานทุกกลุ่มค่อนข้างมาก มีการหาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการเพิ่มสวัสดิการ สุดท้ายเราก็ได้เพิ่ม 4 สวัสดิการใหม่ ซึ่งเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีความสุขเมื่อทราบว่าพวกเขากำลังจะได้รับโอกาสดีๆ จากศรีจันทร์” รวิศ กล่าว

ทั้งนี้ 4 สวัสดิการใหม่ ที่ศรีจันทร์พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 
1. Maternity Leave เพื่อมอบเวลาที่สำคัญที่สุดในช่วงเริ่มต้นของชีวิตและความผูกพันให้กับแม่และลูก โดยที่ให้พนักงานมีสิทธิลาคลอดบุตร 180 วัน (รวมวันหยุด) โดยบริษัทฯ ยังคงจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติ
2. Parental Leave พนักงานที่ภรรยาตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร สามารถลางานเพื่อดูแลภรรยาและบุตรได้เป็นระยะเวลา 30 วัน (รวมวันหยุด)
3. Medical Leave for Gender Reassignment Surgery ให้พนักงานมีสิทธิ์ลาเพื่อการผ่าตัดแปลงเพศได้ไม่เกิน 30 วัน 
4. Bereavement Leave ให้พนักงานพักใจกับเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียคู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องได้ไม่เกิน 10 วัน

"ศรีจันทร์"มอบสวัสดิการพนักงาน เพิ่มวันลา ผ่าตัดแปลงเพศ ลาคลอด ลาพักใจ ตอบไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน
“การพัฒนางานด้านสวัสดิการพนักงานจะต้องเดินหน้าและปรับตัวให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และสถานการณ์ ณ ปัจจุบันอยู่เสมอ เพราะเราต้องปรับเพื่อให้สามารถดูแลและสนับสนุนพนักงานได้อย่างดีที่สุด ถ้าบุคลากรไม่ต้องมีสิ่งที่ห่วงหรือเราสามารถลดอุปสรรคในการทำงานลงได้ และพยายามเพิ่มความสามารถของพนักงานให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เราก็สามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันกับภายนอก และที่สำคัญคือต้องแข่งกับตัวเองในปีก่อนๆ ให้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน” รวิศ กล่าวเสริม 

ด้านมุมมองต่อภาพรวมธุรกิจไทยหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายนั้น รวิศ แสดงมุมมองต่อประเด็นดังกล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ภาคธุรกิจได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นโอกาสดีในการปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด โดยหันมาให้ความสำคัญกับช่องทางการขายแบบ  E-commerce เพิ่มมากขึ้น รวมถึงรูปแบบการสื่อสารกับผู้บริโภคก็สามารถทำได้แบบตรงไปตรงมา ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น สำหรับศรีจันทร์ได้มีการกำหนดทิศทางใหม่ของธุรกิจ ให้สามารถปรับตัวได้รวดเร็ว ภายใต้การเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนวิธีการทำการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ที่เรายังคงยึดถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการเข้าใจ ดูแล และการฟังเสียงจากผู้บริโภคตลอดเวลา 

 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามนโยบายเปิดรับความหลากหลาย ศรีจันทร์จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษตลอดเดือนมิถุนายนต้อนรับเทศกาล Pride Month หรือช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ร่วมกันแสดงออกถึงสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศพร้อมเพรียงกันทั่วโลก ผู้สนใจสามารถชมรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ จากแบรนด์ศรีจันทร์ ได้ที่ https://www.facebook.com/srichand1948 
 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved