Trending News

Blog Post

กัปตันกิ๊ฟ เปิดใจ ขอบคุณ เทคโนโลยี IVF รพ.บางปะกอก 9ฯ   ช่วยให้มีลูกคนเเรก
ประชาสัมพันธ์

กัปตันกิ๊ฟ เปิดใจ ขอบคุณ เทคโนโลยี IVF รพ.บางปะกอก 9ฯ ช่วยให้มีลูกคนเเรก 

ด้วยสภาวะทางสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้ชีวิตในสังคมเมืองที่มีเป้าหมายการดำรงชีวิตการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมากและรวดเร็ว ทำให้หลายครอบครัวไม่ได้วางแผนที่จะมีบุตรในช่วงเวลาที่เรียกว่ามีบุตรง่าย มีหลายคู่คิดจะมีบุตรเมื่อทุกอย่างในครอบครัวนั้นมีความมั่นคงเพื่อเตรียมรอรับสำหรับเจ้าตัวน้อยที่จะเกิดมา แต่เวลาที่ผ่านเลยไปกลับต้องมาเจอปัญหาใหม่นั่นคือ ภาวะมีบุตรยากนั่นเอง 

 

กัปตันกิ๊ฟ เปิดใจ ขอบคุณ เทคโนโลยี IVF รพ.บางปะกอก 9ฯ   ช่วยให้มีลูกคนเเรก

 

แม้ความหมายในทางระบาดวิทยา องค์การอนามัยโลกจะหมายถึงในรายที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธ์และพร้อมมีบุตรแต่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปว่าเป็นผู้มีบุตรยาก แต่ในทางเวชปฏิบัติทั่วไปถ้าคู่สมรสที่ไม่ได้คุมกำเนิดและมีเพศสัมพันธ์ตามปกติคือ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ภายใน 1ปี แล้วไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ ทางการแพทย์จะจัดว่าเป็นผู้ป่วยมี (WHO-ICMARTglossary)แต่จะวินิฉฉัยว่าเป็นผู้มีบุตรยากหลังจาก 6 เดือนเท่านั้น ถ้าฝ่ายหญิงมีอายุมากกว่า 35 ปี ขึ้นไปแล้วไม่ สามารถตั้งครรภ์ ได้สำเร็จ

ทั่วโลกมีการประเมินความชุกของภาวะมีบุตรยากมาโดยตลอด ซึ่งจะพบมากขึ้นตามอายุของฝ่ายหญิงเป็นหลัก โดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป สามารถพบภาวะมีบุตรยากได้ถึงร้อยละ 25 ยิ่งไปกว่านั้นในกลุ่มนี้สามารถพบสาเหตุการมีบุตรยากได้ไม่ทั้งหมดมด นั่นหมายความว่า กลุ่มผู้มีบุตรยากส่วนหนึ่งนั่นคือประมาณร้อยละ 15 จะจัดอยู่ในกลุ่มที่หาสาเหตุไม่พบ หรือเรียกว่ากลุ่ม 'Unexplained Infertility

 

กัปตันกิ๊ฟ เปิดใจ ขอบคุณ เทคโนโลยี IVF รพ.บางปะกอก 9ฯ   ช่วยให้มีลูกคนเเรก
 

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล จึงได้จัดตั้งศูนย์เวชตาสตร์การเจริญพันธุ์ ซึ่งประสบความสำเร็จแล้วกว่า 70% ของผู้ป่วยที่เข้าปรึกษาภาวะผู้มีบุตรยาก ทั้งหมดนี้ด้วยความตั้งใจในการนำเทคโนโลยีด้านการแพทย์ พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ และพยาบาล มาช่วยเติมเต็มความสุขให้กับทุกคู่สมรส สร้างความสมบูรณ์ของสถาบันครอบครัว ตอบโจทย์คนยุคใหม่และกลุ่มผู้มีบุตรยากเพราะเราเข้าใจถึงการมีบุตรเปรียบเสมือนของขวัญอันล้ำค่าสำหรับกลุ่มผู้มีบุตรยาก โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ให้คำปรึกษา ค้นหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก และใส่ใจทุกรายละเอียดในการรักษาตั้งแต่กระบวนการกระตุ้นไข่ เก็บน้ำเชื้อ การคัดเลือกดูแล พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อสำหรับเพาะเลี้ยงตัวอ่อนและปฏิสนธิรวมถึงอุปกรณ์ภายใต้ระบบปลอดเชื้อที่อยู่ในระดับสูงสุดของมาตรฐานสากล เพื่อการแก้ไขที่ตรงจุดและเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับครอบครัว

 

กัปตันกิ๊ฟ เปิดใจ ขอบคุณ เทคโนโลยี IVF รพ.บางปะกอก 9ฯ   ช่วยให้มีลูกคนเเรก
 

นายแพทย์พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหรโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก กล่าวว่า มีนโยบายในการพัฒนาโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมทั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง และเทคโนโลยีที่พร้อมดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต โดยเฉพาะด้านสถาบันครอบครัว เพราะเรื่องสุขภาพคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึงได้เล็งเห็นปัญหาตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์นี้ให้กับครอบครัวที่กำลังกังวลใจหรือต้องการวางแผนการมีบุตร ด้วยศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จากวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และการทำเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เพื่อช่วยเหลือปัญหาให้คู่สมรสมีโอกาสหรือมีช่องทางช่วยเหลือให้สามารถมีบุตรได้ ทั้งการหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพพร้อมเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ไม่เพียงแค่เรื่องของการวางแผนหรือรักษาการมีบุตรยาก

 

กัปตันกิ๊ฟ เปิดใจ ขอบคุณ เทคโนโลยี IVF รพ.บางปะกอก 9ฯ   ช่วยให้มีลูกคนเเรก

 

 

ทั่วโลกมีการประเมินความชุกของภาวะมีบุตรยากมาโดยตลอด ซึ่งจะพบมากขึ้นตามอายุของฝ่ายหญิงเป็นหลัก โดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป สามารถพบภาวะมีบุตรยากได้ถึงร้อยละ 25 ยิ่งไปกว่านั้นในกลุ่มนี้สามารถพบสาเหตุการมีบุตรยากได้ไม่ทั้งหมดมด นั่นหมายความว่า กลุ่มผู้มีบุตรยากส่วนหนึ่งนั่นคือประมาณร้อยละ 15 จะจัดอยู่ในกลุ่มที่หาสาเหตุไม่พบ หรือเรียกว่ากลุ่ม 'Unexplained Infertility

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล จึงได้จัดตั้งศูนย์เวชตาสตร์การเจริญพันธุ์ ซึ่งประสบความสำเร็จแล้วกว่า 70% ของผู้ป่วยที่เข้าปรึกษาภาวะผู้มีบุตรยาก ทั้งหมดนี้ด้วยความตั้งใจในการนำเทคโนโลยีด้านการแพทย์ พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ และพยาบาล มาช่วยเติมเต็มความสุขให้กับทุกคู่สมรส สร้างความสมบูรณ์ของสถาบันครอบครัว ตอบโจทย์คนยุคใหม่และกลุ่มผู้มีบุตรยาก เพราะเราเข้าใจถึงการมีบุตรเปรียบเสมือนของขวัญอันล้ำค่าสำหรับกลุ่มผู้มีบุตรยาก โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ให้คำปรึกษา ค้นหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก และใส่ใจทุกรายละเอียดในการรักษาตั้งแต่กระบวนการกระตุ้นไข่ เก็บน้ำเชื้อ การคัดเลือกดูแล พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อสำหรับเพาะเลี้ยงตัวอ่อนและปฏิสนธิรวมถึงอุปกรณ์ภายใต้ระบบปลอดเชื้อที่อยู่ในระดับสูงสุดของมาตรฐานสากล เพื่อการแก้ไขที่ตรงจุด และเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับครอบครัว

นายแพทย์พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก กล่าวว่า มีนโยบายในการพัฒนาโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมทั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง และเทคโนโลยีที่พร้อมดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต โดยเฉพาะด้านสถาบันครอบครัว เพราะเรื่องสุขภาพคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึงได้เล็งเห็นปัญหาตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์นี้ให้กับครอบครัวที่กำลังกังวลใจหรือต้องการวางแผนการมีบุตร ด้วยศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จากวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และการทำเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เพื่อช่วยเหลือปัญหาให้คู่สมรสมีโอกาสหรือมีช่องทางช่วยเหลือให้สามารถมีบุตรได้ ทั้งการหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพพร้อมเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ไม่เพียงแค่เรื่องของการวางแผนหรือรักษาการมีบุตรยาก

เท่านั้น ยังรองรับการดูแลสุขภาพในทุกช่วงชีวิตด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมดูแลสุขภาพทั้งครอบครัวได้อย่างองค์รวม ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์สตรี ศูนย์กุมารเวชกรรมและศูย์พัฒนาการเด็ก ศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีนศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพราะด้วยวิสัยทัศน์เพื่อการตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่พร้อมดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต เป็นความมุ่งมั่นที่มีมาโดยตลอด

 

กัปตันกิ๊ฟ เปิดใจ ขอบคุณ เทคโนโลยี IVF รพ.บางปะกอก 9ฯ   ช่วยให้มีลูกคนเเรก

 

นายแพทย์ธนิก โชดจิรวัฒน์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติตาสตร์นรีเวชกรรมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เปิดเผยว่า เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ Assisted reproductive technology (ART) ไม่ว่าจะเป็นการทำ IVF หรือ ICSI ในกลุ่มคนไข้ ที่หาสาเหตุไม่พบ หรือ 'Unexplained Infertilt' สามารถช่วยแก้ปัญหาการมีบุตรยากในขั้นตอนการคัดเลือกเซลล์สืบพันธุ์ที่ดีและสมบูรณ์ของฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย การปฏิสนธิที่ได้ผลดี การได้เลี้ยงตัวอ่อนให้เจริญเติบโตและมีความพร้อมก่อนที่จะฝังตัวในโพรงมดลูกการแก้ไขและรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกให้เป็นปกติเพื่อพร้อมต่อการฝังตัวของตัวอ่อน ทั้งนี้ lifestyle modification ของคู่สมรส ได้แก่ การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ งดหรือสูบบุหรี่ให้น้อยลง ควบคุมการดื่มกาแฟ และ แอลกอฮอลล์อย่างเหมาะสม รวมทั้งตรวจหาโรคประจำตัวอื่น ๆที่อาจมีผลต่อการมีบุตรล้วนเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติในคนไข้ที่เข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยาก เพื่อให้สามารถมีบุตรได้ดังตั้งใจ

ด้านกัปตันกิ๊ฟ วิลาวัณย์ เกษาพันธ์ และคุณนัท จ.อ.นัฐพงศ์ เกษาพันธ์   คู่รักนักกีพาทีมชาติไทย อีกหนึ่งครอบครัว ตัวอย่างของคนยุคใหม่แม้ภายนอกเป็นนักกีพาที่แข็งแรง สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่เมื่อพร้อมที่จะมีบุตรกลับพบปัญหาภาวะมีบุตรยาก และพยายามมีบุตรโดยธรรมชาติมาระยะหนึ่งแล้ว จึงได้ตัดสินใจเข้าปรึกษาที่ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และในที่สุดก็ได้ประสบความสำเร็จในการมีบุตรด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นับเป็นเกียรติกับทางโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล อย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ทางโรงพยาบาลได้ดูแลสุขภาพของกัปตันกิ๊ฟ วิลาวัณย์ เกษาพันธ์ และคุณนัท จ.อ.นัฐพงศ์ เกษาพันธ์  คู่รักนักกีพาทีมชาติไทย หนึ่งในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตพร้อมแจ้งข่าวดีในการประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ อีกทั้งยังมีการแชร์ประสบการณ์เรื่องราวครั้งแรกในงาน Exclusive Class"Mommy's Joumney เส้นทางนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย สู่การเป็นคุณแม่มือใหม่" ของกัปตันกิ๊ฟ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล "Heart of Care" ดูแลด้วยหัวใจ ติดตามข่าวสารทาง www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITALสอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved