Trending News

Blog Post

"วราวุธ"เชื่อมั่นผลงานไทยโดดเด่น นำทีมร่วมประชุม "2022 UN Ocean Conference"
ประชาสัมพันธ์

"วราวุธ"เชื่อมั่นผลงานไทยโดดเด่น นำทีมร่วมประชุม "2022 UN Ocean Conference" 

    การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส ประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติเข้าร่วมกว่า 193 ประเทศ และองค์กรอื่นอีกกว่า 600 องค์กร ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นและยกระดับการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของโลกให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะขึ้นกล่าวท่าทีไทยและให้คำมั่นโดยสมัครใจในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยแสดงความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานของประเทศไทยที่มีความโดดเด่นสูง และจะได้แสดงจุดยืนของไทยในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศและของโลกให้เกิดความยั่งยืนและสมดุล ต่อไป

  โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมระดับสูงทางการเมือง (High-level Political Forum) ว่า ตนได้รับมอบหมายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม 2022 UN Ocean Conference พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมเจ้าท่า และนางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐโปรตุเกส เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

"วราวุธ"เชื่อมั่นผลงานไทยโดดเด่น นำทีมร่วมประชุม "2022 UN Ocean Conference"

  การประชุมครั้งนี้ มีประเทศภาคีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 193 ประเทศ องค์กรภาคเอกชนและองค์กรไม่ใช่องค์กรภาครัฐอีกกว่า 600 องค์กรจากทั่วโลก ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ตนจะได้ขึ้นกล่าวแสดงบทบาทและท่าทีประเทศไทย พร้อมทั้งแสดงคำมั่นโดยสมัครใจที่ประเทศไทยจะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการทะเลและมหาสมุทรของโลก อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานของประเทศไทยและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านมหาสมุทรมีความก้าวหน้าอย่างมากทั้งงานด้านการอนุรักษ์ งานด้านการป้องกัน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

"วราวุธ"เชื่อมั่นผลงานไทยโดดเด่น นำทีมร่วมประชุม "2022 UN Ocean Conference"

 ซึ่งการแสดงท่าทีไทยตนจะได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของทะเลและเรียกร้องให้ทุกประเทศทั่วโลกร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ประเทศภาคีสมาชิกได้ตั้งใจไว้ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะได้แสดงท่าทีและแนวทางของประเทศตนเอง ในเวทีดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ทุกประเทศยกระดับการดำเนินงานให้เพิ่มขึ้น ภายหลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 ตนอยากให้ทุกคนเฝ้าติดตามท่าทีของประเทศจากทั่วโลกที่จะร่วมกันดูแลผืนทะเลและมหาสมุทรของโลกให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป นายวราวุธ กล่าว

"วราวุธ"เชื่อมั่นผลงานไทยโดดเด่น นำทีมร่วมประชุม "2022 UN Ocean Conference"

"วราวุธ"เชื่อมั่นผลงานไทยโดดเด่น นำทีมร่วมประชุม "2022 UN Ocean Conference"  

  ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเสริมว่า การประชุม 2022 UN Ocean Conference จัดขึ้น ณ Altice Arena กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส โดยมีประเทศเคนยาและโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรกที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2017

"วราวุธ"เชื่อมั่นผลงานไทยโดดเด่น นำทีมร่วมประชุม "2022 UN Ocean Conference"

  สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงาน ซึ่งตนได้รายงานพัฒนาการแบบก้าวกระโดดในการดำเนินงานของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องให้รัฐบาลได้รับทราบผ่านคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

"วราวุธ"เชื่อมั่นผลงานไทยโดดเด่น นำทีมร่วมประชุม "2022 UN Ocean Conference"
เป็นประธาน ได้รับทราบมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำและต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อย่างเข้มข้นและจริงจัง ตามนโยบายและข้อสั่งการของท่านรมว.ทส.และท่านปลัดที่กำกับและติดตามอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่องนายโสภณ กล่าว

"วราวุธ"เชื่อมั่นผลงานไทยโดดเด่น นำทีมร่วมประชุม "2022 UN Ocean Conference"

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved