Trending News

Blog Post

รัฐบาลพร้อมจัดเครื่องบินไปรับคนไทยกลับเอง เตรียมอพยพคนไทยในยูเครนเเล้ว
ต่างประเทศ

รัฐบาลพร้อมจัดเครื่องบินไปรับคนไทยกลับเอง เตรียมอพยพคนไทยในยูเครนเเล้ว 

   กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมพร้อมอพยพคนไทยในยูเครนไว้แล้ว หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนยูเครนในเมืองโดเนตสค์ (Donetsk) และเมืองลูฮันสค์ (Luhansk)  โดยเตรียมไว้ 3 แผนตามสถานการณ์ ดังนี้

รัฐบาลพร้อมจัดเครื่องบินไปรับคนไทยกลับเอง เตรียมอพยพคนไทยในยูเครนเเล้ว

แผน 1 (แผนหลัก) ใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำจากเมืองลวิฟทางตะวันตกของกรุงเคียฟของยูเครน สถานทูตไทยประสานให้นายจ้างวางแผนนำคนไทยในเมืองต่างๆ ไปรวมที่เมืองลวิฟแล้ว หรือหากจำเป็นสถานทูตฯจะจัดหารถบัสไปรับ

รัฐบาลพร้อมจัดเครื่องบินไปรับคนไทยกลับเอง เตรียมอพยพคนไทยในยูเครนเเล้ว
แผน 2 ใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำออกจากกรุงวอร์ซอ ของโปแลนด์ ในกรณีน่านฟ้ายูเครนปิด หรือเกิดความรุนแรงขึ้น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดรถรับคนไทยในยูเครนข้ามแดนมายังโปแลนด์
รัฐบาลพร้อมจัดเครื่องบินไปรับคนไทยกลับเอง เตรียมอพยพคนไทยในยูเครนเเล้ว

แผน 3 หากจัดหาเครื่องบินเช่าเหมาลำจากเมืองลวิฟและกรุงวอร์ซอไม่ได้ รัฐบาลไทยจะจัดเครื่องบินไปรับคนไทยกลับเอง 

   ทั้งนี้ รัฐบาลขอให้คนไทยในยูเครนหลีกเลี่ยงเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงในเมืองโดเนตสค์ (Donetsk) และเมืองลูฮันสค์ (Luhansk) และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ (สาธารณรัฐโปแลนด์) หมายเลข+48-696-642-348 (ตลอด 24 ชั่วโมง) e-mail : [email protected]

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved