Trending News

Blog Post

แม่ค้าโอด มะนาวราคาตก ต้องคัดผลตกเกรดทิ้ง วันละเกือบ 1 ตัน
ภูมิภาค

แม่ค้าโอด มะนาวราคาตก ต้องคัดผลตกเกรดทิ้ง วันละเกือบ 1 ตัน 

           จากที่ปีนี้ฝนมาเร็ว ส่งผลให้มะนาวในสวนของเกษตรกรปลูกมะนาว ออกผลเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ช่วงนี้มะนาวมีราคาถูกลง จึงต้องนำมะนาวที่ตกเกรดไปทิ้ง วันละประมาณ 1 ตัน หากเก็บแช่เย็นไว้หรือคั้นน้ำ คงไม่คุ้มกับค่าเช่าตู้แช่เย็น 

แม่ค้าโอด มะนาวราคาตก ต้องคัดผลตกเกรดทิ้ง วันละเกือบ 1 ตัน

    นางลำเจียก ถางโพธิ์ อยู่บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เกษตรกรชาวสวนมะนาว และรับซื้อมะนาวจากสวน  เปิดเผยว่า มะนาวที่นำไปทิ้งเป็นมะนาวตกเกรดขายไม่ได้ จำเป็นต้องทิ้งไป หากเก็บไว้พลอยจะทำให้มีต้นทุนในการเก็บรักษาสูงขึ้น  เพราะว่ามะนาวสวยๆยังราคาถูก เป็นธรรมชาติของทุกปี ที่ต้องทิ้งมะนาวตกเกรดในช่วงนี้

แม่ค้าโอด มะนาวราคาตก ต้องคัดผลตกเกรดทิ้ง วันละเกือบ 1 ตัน

แม่ค้าโอด มะนาวราคาตก ต้องคัดผลตกเกรดทิ้ง วันละเกือบ 1 ตัน

แม่ค้าโอด มะนาวราคาตก ต้องคัดผลตกเกรดทิ้ง วันละเกือบ 1 ตัน

 

    ปกติในช่วงฤดูแล้ง มะนาวผลที่สวยๆตามขนาดมีราคาสูงขึ้น  ผู้บริโภคจะหันมาใช้มะนาวตกเกรดแทน  เพราะมีราคาถูกและจะขายดีมาก มะนาวตกเกรดจึงเป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคต้องการนำไปประกอบอาหาร จนขายแทบไม่ทันเลย 

แม่ค้าโอด มะนาวราคาตก ต้องคัดผลตกเกรดทิ้ง วันละเกือบ 1 ตัน

    ส่วนสถานการณ์ที่ปุ๋ย ยา และน้ำมันแพงขึ้น คาดว่าอาจจะมีผลกระทบกับมะนาวในช่วงฤดูแล้ง มะนาวจะมีราคาสูงขึ้น ตามต้นทุนและสินค้าที่แพงขึ้นตามกลไกลตลาด

ภาพ – ข่าว โดย พิพัฒน์ จงมีความสุข

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved