Trending News

Blog Post

ราชกิจจาฯประกาศ ให้ "จิราพร นาคดิลก" เป็น ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ แทน "มิ่งขวัญ"
การเมือง

ราชกิจจาฯประกาศ ให้ "จิราพร นาคดิลก" เป็น ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ แทน "มิ่งขวัญ" 

ข่าววันนี้  21 กุมภาพันธ์ 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แทนตำแหน่งที่ว่างลง

บัดนี้ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ได้มีหนังสือขาลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.2565 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

-ศบค.ชุดใหญ่ ประชุมพุธนี้ สธ.อัพเดทเตือนภัยระดับ 4 ทั่วประเทศ
-กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงแล้ว เรื่องสัญญาณเตือนก่อนเกิดสึนามิซัดไทย
-รปภ.หนุ่มถูกหลอกสมัครงาน ก่อนโดนลักพาตัว บังคับขายเลือดให้แก๊งค้าอวัยวะ

อาศัยอำนาจความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ น.ส.จิราพร นาคดิลก เลื่อนเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ "จิราพร นาคดิลก" เป็น ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ แทน "มิ่งขวัญ"

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved