Trending News

Blog Post

"หมอเหรียญทอง" แนะรัฐบาล สำรองยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์สงคราม
การเมือง

"หมอเหรียญทอง" แนะรัฐบาล สำรองยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์สงคราม 

"หมอเหรียญทอง" หรือ พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า

ผมขออนุญาตเสนอแนะให้รัฐบาลเตรียม 'ระบบสำรองยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์สงคราม' ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้ ทั้งต้องเตรียมการผ่อนปรนกฎระเบียบการนำเข้ายาเวชภัณฑ์ให้พร้อมรับสถานการณ์สงครามล่วงหน้า เนื่องจากหากสถานการณ์สงครามยืดเยื้อและขยายวงกว้างแล้ว

หมอเหรียญทอง แนะรัฐบาล สำรองยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์สงคราม

 

ยาและเวชภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ซึ่งกำลังเผชิญปัญหาต้นทุนการผลิตสูงอย่างก้าวกระโดด ทั้งยังจะเกิดปัญหาการผลิตที่ไม่เพียงพอส่งผลให้เกิดการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ ยังไม่นับรวมหากกลุ่มสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ใช้เป็นมาตรการกดดันไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยการไม่ส่งออกยาเวชภัณฑ์ (อันนี้ผมมโนเองไปในทางเลวร้ายเองนะครับ แต่เราไม่ควรประมาท)

 

ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย) จำเป็นต้องเตรียม 'ระบบสำรองยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์สงคราม' ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้ ทั้งยังต้องเตรียมการผ่อนปรนกฎระเบียบการนำเข้ายาเวชภัณฑ์ในสถานการณ์สงครามล่วงหน้า เพื่อเพิ่มช่องทางการนำเข้ายาและเวชภัณฑ์จากกลุ่มประเทศอื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกในยามจำเป็น เช่น อินเดีย , จีน ฯลฯ ให้มีสัดส่วนนำเข้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยาเวชภัณฑ์ ตลอดจนต้นทุนที่จะสูงขึ้นในสถานการณ์สงครามซึ่งถือว่าเป็น 'สถานการณ์ฉุกเฉินของชาติ' (ได้โปรดอย่านำกฎระเบียบปฏิบัติในสถานการณ์ปกติมาใช้ในสถานการณ์สงครามซึ่งเป็นสถานการณ๋ฉุกเฉินกันนะครับ มันจะเป็นอุปสรรคต่อการรักษาชีวิตของคนในชาติเป็นอย่างมาก)

ด้วยความปรารถนาดี

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ

9 มี.ค.65 เวลา 9.19 น.

หมอเหรียญทอง แนะรัฐบาล สำรองยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์สงคราม

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved