Trending News

Blog Post

"ชัชชาติ"เคลื่อนไหวทันที่ หลังได้รับเบอร์ 8 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
การเมือง

"ชัชชาติ"เคลื่อนไหวทันที่ หลังได้รับเบอร์ 8 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

โดยนาย"ชัชชาติ สิทธิพันธุ์"ได้ระบุข้อความว่า

เข้าใจ มุ่งมั่น ทำงาน

[[ มาช่วยกันทำกรุงเทพฯให้เป็นเมืองน่าอยู่ “สำหรับทุกคน” ]]

มันเป็นเรื่องง่ายที่เราจะทำกรุงเทพฯ ให้เป็น “เมืองน่าอยู่สำหรับบางคน” แต่สำหรับพวกเราอีกจำนวนมาก ที่ต้องเดินทางเป็นชั่วโมง เพื่อไปทำงานในแต่ละวัน วิ่งหาโรงเรียนดี ๆ ให้ลูก เวลาเจ็บป่วยต้องไปรอหมอครึ่งค่อนวัน หรือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่เดินทางลำบาก ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ อย่าว่าแต่คำว่า “น่าอยู่” เลย แค่การใช้ชีวิตให้ผ่านไปในแต่ละวันในกรุงเทพฯ ก็เป็นเรื่องท้าทายแล้ว

การทำกรุงเทพฯให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

จึงเป็นความตั้งใจ ความท้าทาย เป้าหมาย ที่เราจะต้องมุ่งมั่น ร่วมมือร่วมใจกัน ทำให้สำเร็จให้ได้

[[ มุ่งหน้า พัฒนา 9 ด้าน 9 ดี ]]

เมืองจะน่าอยู่ได้ เราต้องมีองค์ประกอบดี 9 ด้าน คือ บริหารจัดการดี ปลอดภัยดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี เรียนดี เดินทางดี โครงสร้างดี เศรษฐกิจดี สร้างสรรค์ดี เราต้องเดินหน้าพัฒนาเมืองทั้ง 9 ด้านไปพร้อมกัน ด้วยความโปร่งใส ไม่ส่วย ไม่เส้น ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และ เดินหน้าทันที

[[ ผู้ว่าฯ ของทุกคน ]]

การทำกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยคนๆเดียว ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจจากคนจำนวนมาก ในมิติการบริหารผู้ว่าฯ ต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน ประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในทุกภาคส่วน บริหารความขัดแย้งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ว่า กทม. ต้องรับใช้ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

เรามาช่วยกันนะครับ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

เบอร์ 8

200 นโยบาย กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ขอเชิญชวนพวกเราทุกคน ร่วมอ่านนโยบาย และร่วมแสดงความคิดเห็นกับทีมงานเพื่อนชัชชาติ ที่ www.chadchart.com ครับ

ผลิตโดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ห้อง 307-309 เลขที่ 719 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จำนวน 1 ชุด ตามวันและเวลาที่ปรากฏส่งมาในครั้งนี้

"ชัชชาติ"เคลื่อนไหวทันที่ หลังได้รับเบอร์ 8 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved