Trending News

Blog Post

ด่วน! ศาลสั่ง "ปารีณา" หลุด ส.ส. ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต
การเมือง

ด่วน! ศาลสั่ง "ปารีณา" หลุด ส.ส. ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต 

วันนี้ 7 เม.ย. 65 มีรายงานข่าวว่า "เอ๋ ปารีณา" ถูกตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิต พ้นส.ส. โดย ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ มีพฤติการณ์ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจากรณีดังกล่าว จึงสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรทันที

ศาลสั่ง ปารีณา หลุด ส.ส. ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต

พร้อมพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 10 ปี เเละไม่มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง และดำรงตำเเหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต หรือห้ามเล่นการเมืองตลอดชีพ โดย น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ถือเป็นนักการเมืองรายแรก ที่ศาลฎีกาจะพิพากษากรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง

 

โดย ที่ ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง น.ส.ปรีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ จำเลยในคดีบุกรุกที่ดินในจังหวัดราชบุรี และฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ทาง ปารีณา ได้มอบหมายให้ นายทิวา การกะสัง ทนายความ เป็นตัวแทนมาฟังคำพิพากษาในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องต่อศาลฏีกากล่าวหา น.ส.ปารีณา มีการครอบครองที่ดินในจังหวัดราชบุรี จำนวน 4 แปลง รวมพื้นที่ 711 ไร่โดยมิชอบ เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ศาลสั่ง ปารีณา หลุด ส.ส. ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต

โดย นายทิวา เผยว่า สำหรับ ที่ดิน ส.ป.ก. 711 ไร่ เป็นการรับที่ดินต่อจากบิดา ก่อนเป็น ส.ส. และ มีพื้นที่ไม่ถึง 500 ไร่ มีการแบ่งที่ดินออกเป็น 2 ส่วน และ ที่ดินแปลงหนึ่งได้มีการคืนให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินไปแล้ว เพื่อให้สำนักงานที่ดิน นำไปปฏิรูปตามที่ประกาศ จึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล ซึ่ง ทนายได้ชี้แจงว่าการได้มาของที่ดินและการส่งคืนที่ดินไปแล้ว ยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงใดๆ

ศาลสั่ง ปารีณา หลุด ส.ส. ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต

 

ทั้งนี้ ตามคำร้องของ ป.ป.ช.ยื่นฟ้องผิดจริยธรรม 2 มาตรา ในการพิจารณาของศาล ฟังได้ข้อยุติว่าเหตุครอบครองที่ดิน ป่าไม้อยู่ในสำนักงานปฏิรูปคืนให้ปี 2540 ที่เป็นป่าสงวนเป็นเรื่องกำหนดแนวเขต การทำแผนที่เส้นหนึ่งทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนถึงเกิดข้อถกเถียงว่าเป็นของป่าสงวนหรือไม่ หากมองเจตนาไม่ใช่ แต่เป็นเรื่องจับระวางแผนที่

ศาลสั่ง ปารีณา หลุด ส.ส. ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต

ประเด็นที่ศาลจะวินิจฉัยถือการถือครองที่ดินจากบิดาปี 2555 แล้วทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐอย่างร้ายแรงหรือไม่ เพราะข้อเท็จจริงยุติแล้วว่าที่เป็นของบิดา แล้วนางสาวปารีณามาบริหารปี 2555 เป็นการบริหารก่อนเป็น ส.ส. และทำต่อเนื่องเป็นการเห็นประโยชน์ส่งนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ตามข้อ 27 มาตราจริยธรรม

ศาลสั่ง ปารีณา หลุด ส.ส. ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved