Trending News

Blog Post

นายกฯ ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ-เอกชน ตรวจATK ก่อนเริ่มงาน 18เม.ย.นี้
การเมือง

นายกฯ ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ-เอกชน ตรวจATK ก่อนเริ่มงาน 18เม.ย.นี้ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยประชาชน โดยวันพรุ่งนี้ 18 เมษายน 2565 เป็นวันแรกของการทำงานหลังวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคเอกชน ห้างร้าน สังเกตอาการและเน้นตรวจ ATK ของพนักงาน บุคลากร  ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

นายกฯ ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ-เอกชน ตรวจATK ก่อนเริ่มงาน 18เม.ย.นี้
กรมควบคุมโรค ได้แนะนำประชาชนที่เดินทางกลับจากสงกรานต์ให้สังเกตอาการตนเองและเฝ้าระวัง 7 วัน หากมีอาการสงสัยติดเชื้อ มีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้ทำการตรวจ ATK หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมาก หากต้องพบผู้อื่น ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา Work From Home  ตามความเหมาะสม ป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่

นายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นว่าเมื่อทุกคนได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ  กำลังกายพร้อม ได้รับกำลังใจจากคนสำคัญในช่วงวันหยุดยาว จะเป็นพลังให้กลับมาทำงาน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อพอสมควร อยากให้ทุกคนเฝ้าระวังตนเองขั้นสูงสุดด้วย

นายกฯ ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ-เอกชน ตรวจATK ก่อนเริ่มงาน 18เม.ย.นี้

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved