เมเดย์ สตอรี่ MAYDAY STORY

30คันบุกบ้านลุงพล ! เขินมากหนีเลย ทำไมเมเดย์ไม่ไลฟ์ขายของบ้าง เพราะแบบนี้นี่เอง