ข่าวเด่น

20ก.ย. เริ่มโอนเงินรอบ2 2,500-5,000บาท

สืบเนื่องจากกรณีที่ในวันนี้ 13 ก.ย.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้ออกมาเปิดเผยกรณีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 รวมทั้งผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 เพิ่มเติมรายละ 1 เดือนรวมเป็น 2 เดือนเฉพาะในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน(ก.ค.-ส.ค.64) ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินโอนจากกระทรวงการคลังในวันที่ 15-16 ก.ย.64 และจะเริ่มทำการโอนเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.เป็นต้นไปโดยจะทยอยโอนในทุกมาตราให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.นี้

ทั้งนี้สำหรับการโอนเงินเยียวยารอบที่ 1 สำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินเยียวยาให้กับผู้มีสิทธิ์ประมาณ 10 ล้านคนโดยโอนเงินถึงมือผู้มีสิทธิ์ได้สำเร็จแล้วร้อยละ 98 ส่วนที่โอนไม่สำเร็จ เนื่องจากผู้มีสิทธิ์ยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ซึ่งกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินหากดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินรอบเก็บตกในทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ส่วนการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในระยะที่ 2 มีดังนี้

1.ผู้ประกันตน ม.33 ใน 9 กลุ่มกิจการในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเยียวยา รอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท เงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกบัตรประชาชน ช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย.64 /// 2.นายจ้าง ม.33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเงินเยียวยานายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุด 600,000 บาท เงินเข้าบัญชี ในช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย.64

3.ผู้ประกันตน ม.39 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ในช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย.64 /// 4.ผู้ประกันตน ม.40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ในช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย.64