วังหลวง Wang Luang Channel

ในหลวงฯ รัชกาลที่ 10 ทรงอุปการะเด็กกำพร้า จากโควิด 19 พระมหากรุณาธิคุณ….มากกว่าที่คนไทยรู้