เรื่องเล่า ข่าวเด็ด

ใครจะเป็นศพแรก! “ประยุทธ์” เลือกแล้วที่จะรักษาอำนาจ โดยใช้ “ยุทธศาสตร์ปราบปราม”