ข่าวเด่น

“เอกชน”จ่อถกรัฐ ถ้าน้ำมันยังไม่ลด ปีหน้าสินค้าอาจขึ้นราคา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 จากกรณีที่ราคาน้ำมันขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบกันจำนวนมาก หากราคาน้ำมันยังไม่ลดปีหน้าสินค้าอาจขึ้นราคา ล่าสุด นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ต้นทุนการผลิตสินค้าของภาคเอกชนมีการขยับขึ้นทุกรายการ โดยมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ แต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและการขนส่งของภาคเอกชน การที่กระทรวงพาณิชย์สั่งตรึงราคาสินค้าอาจมีผลต่อการผลิตในอนาคต หากไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้ และมีโอกาสที่ราคาสินค้าอาจปรับขึ้นในช่วงต้นปีหน้า หากต้นทุนการผลิตสินค้าโดยเฉพาะราคาน้ำมันยังไม่ลดลง

นอกจากนี้ภาคเอกชนเตรียมนำปัญหานี้เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ หรือ กรอ.พาณิชย์ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของภาคเอกชน