ปุ๊ ระเบิดขวด

เส้นทางชีวิต “สายัณห์ สัญญา” นักร้องขวัญใจคนเดิม เจ้าของฉายา แหบมหาเสน่ห์ กับที่มาของเพลงดังอมตะ