เชฟทีป Channel

เลขปริศนาวัดป่าภูกระเเต”อ.ณรากฤษ”แอดเต้ยตัวเปิด”16/11/64