เชฟทีป Channel

เลขปริศนาธรรมพระอาจารย์ชัยชนะ”1/9/64″งวดนี้เขียนให้ชัดๆๆ