ข่าวเด่น

เปิดไทมไลน์ ฉีดไฟเซอร์นักเรียน

วันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ ศธ.360 องศา ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมาเผยแพร่โพสต์ เป็นโพสต์ที่ กระทรวงศึกษาธิการ ออกมาเปิดไทมไลน์ การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ทุกสังกัด ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะเริ่มฉีดให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้มก่อน เแล้วจะขยายการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปให้เด็ก ๆ ครบ 4.5 ล้านคนทั่วประเทศ

โดยไทมไลน์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน มีดังนี้

วันที่ 10 – 17 กันยายน 2564 โรงเรียน/สถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน
วันที่ 17 – 22 กันยายน 2564 โรงเรียน/สถานศึกษา ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลผู้ปกครอง ในการฉีดวัคซีนเด็ก 12-18 ปี
วันที่ 21 – 24 กันยายน 2564 โรงเรียน/สถานศึกษา เชิญผู้ปกครองลงนามแจ้งความประสงค์ (ยินยอม) ให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันที่ 25 กันยายน 2564 โรงเรียน/สถานศึกษา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียน ที่ประสงค์จะรับวัคซีนไฟเซอร์ แก่ ผอ.สพม. / อศจ. แล้วนำส่ง ศธจ.
วันที่ 26 กันยายน 2564 ศธจ. / ผอ.สพม. / อศจ. ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดประชุมสรุปจำนวนและรายชื่อนักเรียน เพื่อนำส่ง สธจ.
วันที่ 28 – 30 กันยายน 2564 สธจ.วางแผนการเข้ารับวัคซีน และกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โรงเรียน/สถานศึกษา รับทราบกำหนดการฉีดวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่

และวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เริ่มการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน

ที่มาและขอบคุณ ศธ.360 องศา