วังหลวง Wang Luang Channel

หายคิดถึง…พระจริยาวัตรสุดอ่อนน้อม ของพระราชินีสุทิดา ????