ข่าวเด่น

ส.ส.-ส.ว.โดดสภาอื้อ ชง”ชวน”สั่งปรับ ครั้งละ1หมื่นบ.

สืบเนื่องจากกรณีที่ในวันนี้ 10 ก.ย.64 มีการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานและนวัตกรรม มาตรา 8 โดยมี นายชวน หลักภัย เป็นประธานการประชุม ต่อมาทางด้าน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นหารือว่า.. ขณะนี้มองดูแล้ว องค์ประชุมเหมือนจะไม่ครบ ดังนั้น ในเมื่อกฎหมายฉบับนี้ยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข ขอให้เอากลับไปแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยนำกลับมาพิจารณาร่วมกันใหม่จะดีกว่าหรือไม่ โดยนายชวน ระบุว่า เวลาเป็นสิ่งมีค่าและให้ประชุมต่อไป

หลังจากนั้น องค์ประชุมก็น้อยลงเรื่อยๆ จนมีการทักท้วงหลายครั้ง กระทั่งเวลา 16.00 น. นายคำพอง เทพาคำ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เสนอว่า ในการประชุมครั้งหน้า หากบรรยากาศเป็นเช่นนี้ ควรนำวาระสำคัญ เช่น การลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปไว้วาระหลังๆ ไม่เช่นนั้นกฎหมายสำคัญหรือกฎหมายที่จะต้องพิจารณาก็จะต้องมีสภาพเช่นนี้

โดยมี ส.ส. เสนอความเห็นว่าในการประชุมรัฐสภาครั้งหน้า ควรนำวาระสำคัญไว้ต่อท้ายเพื่อไม่ให้มีปัญหากับองค์ประชุม พร้อมเสนอให้หักปรับเงิน เมื่อพบว่ามีผู้ขาดประชุม เพราะข้อกำหนดที่ระบุว่า หากขาดประชุมเกิน 4 ครั้งต้องพ้นจากสมาชิก ไม่เคยปฏิบัติได้จริง เพราะนายชวนใจดี ปล่อยให้ขาดเรื่อย ๆ ดังนั้นควรแก้ข้อบังคับ การขาดต้องปรับเงิน 10,000 บาท ซึ่งนายชวน กล่าวว่า อยู่ที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการประชุมรัฐสภา ก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหา เพราะ ส.ว. เข้าร่วมประชุมมากกว่า ส.ส. แต่รอบนี้ ส.ว.ขาดมากกว่า ส.ส. ทำให้สมาชิกไม่ครบ

จากนั้นเวลา 16.08 น. นายชวนจึงกดออดเรียกตรวจสอบองค์ประชุมโดยการเสียบบัตรแสดงตน ซึ่งผลปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบ โดยมีจำนวนผู้เข้าประชุมเพียง 355 คน ทำให้นายชวนสั่งปิดการประชุม พร้อมระบุว่า ใครแสดงตนคนนั้นก็อยู่ ใครไม่แสดงตนคนนั้นก็ไม่อยู่ ประกาศได้เลย เมื่อองค์ประชุมไม่ครบก็ต้องปิดประชุม