ข่าวเด่น

สั่งพ้นพนักงาน ทั้งเตะทั้งโยนพัสดุ ทิ้งๆขว้างๆ

จากกรณี เมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ พ่อน้องนนท์ กับน้องไพลิน ได้ออกมาเผยแพร่โพสต์ ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดแห่งที่สามารถ บันทึกภาพการทำงานของพนักงานรายหนึ่ง กำลังขนกล่องพัสดุของลูกค้าลงจากรถขนสินค้าของบริษัท โดยพนักงานรายนี้ ทั้งเตะ ทั้งโยนพัสดุของลูกค้าลงมาจากรถ แบบทิ้งๆขว้างๆ โดยไม่สนใจใยดีเลยว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องพัสดุจะได้รับเสียหายหรือไม่

ต่อมา ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อาร์ ทรานสปอร์ต ได้ออกมาเผยแพร่โพสต์ เป็นโพสต์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อาร์ ทรานสปอร์ต ออกมาชี้แจง กรณี พนักงานรายดังกล่าว ทั้งเตะ ทั้งโยนพัสดุของลูกค้าลงมาจากรถ เอาไว้ว่า

ขอชี้แจงข้อเท็จจริง จากกรณีที่มีการเผยแพร่ คลิปจากกล้องวงจรปิด ในโลกโซเชียล ซึ่งบุคคลตามในคลิปได้ทำการโยนพัสดุและใช้เท้ากับพัสดุของลูกค้านั้นไม่ใช่พนักงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อาร์ ทรานสปอร์ต ในการนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อาร์ ทรานสปอร์ต ขอเรียนชี้แจงให้ทุกฝ่ายทราบว่า “พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวในคลิป ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อาร์ ทรานสปอร์ต” และบุคคลดังกล่าวไม่ใช่พนักงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อาร์ ทรานสปอร์ต

จากพฤติกรรมในคลิป ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อาร์ ทรานสปอร์ต ได้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง และให้เช่ารถ ซึ่งทางเราได้ให้บริการเช่ารถในการขนส่งพัสดุ กับบริษัทขนส่งรายหนึ่ง ซึ่งมีสัญญาการเช่ารถ และเงื่อนไขในการว่าจ้างระบุ ไว้ว่า ผู้เช่าจะเป็นผู้จัดหาพนักงานขับรถ และบริหารจัดการในด้านต่างๆเอง โดยทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อาร์ ทรานสปอร์ต ได้ให้เช่าตัวรถ และติดสัญลักษณ์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อาร์ ทรานสปอร์ต เพียงเท่านั้น

จึงขอเรียนชี้แจงให้ทราบเพิ่มเติมและขอให้ทุกฝ่ายโปรดเข้าใจว่าการกระทำดังกล่าวนับเป็นการกระทำส่วนบุคคล พฤติกรรมของบุคคลในคลิปคนดังกล่าวได้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อาร์ ทรานสปอร์ต โดยขอยืนยันว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อาร์ ทรานสปอร์ต มิได้ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อาร์ ทรานสปอร์ต ได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินคดีความต่อไป เรามุ่งมั่นส่งมอบบริการที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าทุกท่าน พร้อมคำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

และล่าสุด ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อาร์ ทรานสปอร์ต ได้ดำเนินการประสานงานกับบริษัทผู้เช่ารถแล้ว และได้นำตัวผู้กระทำผิดออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง โดยผู้กระกระทำผิดชี้แจงว่า ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อาร์ ทรานสปอร์ต (ผู้ให้เช่า) และขณะนี้บริษัทผู้เช่ารถ ได้ดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิด โดยการให้พ้นสภาพ เรียบร้อยแล้ว

ชมคลิปต้นฉบับ

ที่มาและขอบคุณ พ่อน้องนนท์ กับน้องไพลิน ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อาร์ ทรานสปอร์ต