เรื่องเล่า ข่าวเด็ด

สภา ถกญัตติด่วน ‘ก้าวไกล’ สับปม กมธ.แก้ร่างแก้ไขเพิ่มเติม รธน. เกินจากที่รับหลักการ