ข่าวเด่น

สปสช.อัพเกรดบัตรทอง ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ไม่ต้องขอ หนังสือส่งตัว

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้ จากกรณีบัตรทองหรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ถือว่าเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของคนไทย เมื่อเจ็บป่วย ผู้ถือบัตรทองจะได้รับการบริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ การสาธารณสุข และการอนามัยอันจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

ซึ่งให้โดยตรงแก่บุคคลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาพยาบาล การป้องกันความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการอื่นใดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่หน่วยบริการจัดขึ้น ซึ่งก็ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่บ้าง ในเรื่องนี้ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 12/256

ต่อมาทางด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เพื่อสนับสนุนนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของรัฐมนตรีว่าการ สธ. ที่ย้ำว่า “ต้องไม่มีผู้ป่วยอนาถา ทุกคนเท่าเทียมกันหมด ต้องอยู่ด้วยศักดิ์ศรี ไม่ว่าจะยากดีมีจน”

ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564 สปสช.ได้ดำเนินการนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4 เรื่อง ดังนี้ ประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัว ในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ ซึ่งดำเนินการแล้วในเขตพื้นที่เขต 7 (ขอนแก่น) เขต 8 (อุดรธานี) เขต 9 (นครราชสีมา) เขต 10 (อุบลราชธานี) และเขต 13 (กรุงเทพมหานคร), โรคมะเร็งไปรับบริการที่ใดก็ได้ ที่พร้อมดำเนินการทั่วประเทศ, ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน, และผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว โดยนำร่องดำเนินการเฉพาะในเขต 9 (นครราชสีมา) และเขต 13 (กรุงเทพฯ)

ทั้งนี้จากที่เริ่มให้ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวที่หน่วยบริการประจำ ได้รับการตอบรับอย่างดี เพราะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ลดภาระการกลับไปขอใบส่งตัว ในกรณีเข้ารับการรักษาผู้ป่วยในต่างหน่วยบริการประจำ โดยเขต 9 (นครราชสีมา) มีการดำเนินการจำนวน 82,599 ครั้ง ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ข้อมูล วันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว ในปี 2565 สปสช.จะขยายการบริการผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้ารับบริการผู้ป่วยในทั่วไปทุกรายการ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่นนอกจากหน่วยบริการประจำของตน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง