วังหลวง Wang Luang Channel

สงสารพระองค์จับใจ…เมื่อรู้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงประชวรด้วยโรคนี้